Bouw een veerkrachtige organisatie

We leven in een tijd van continue, snelle veranderingen. De uitdaging voor de komende 5 jaar ligt dan ook in het bouwen van een veerkrachtige organisatie. Een plek die een thuis biedt aan talenten, die ruimte biedt voor groei en samen leren, die tegen een stootje kan en wendbaar is midden in de turbulentie van de markt en samenleving. Een veerkrachtige organisatie biedt genoeg sociale en structurele hulpbronnen, zodat de mensen die binnen de organisatie werken veerkrachtig blijven. Zo blijft de organisatie ook sterk en gezond. Hoe bouw je nu een veerkrachtige organisatie?

1. Het bouwteam

Een bouwteam dat klaar is voor de toekomst bestaat uit professionals die weten hoe ze met elkaar wendbaar en flexibel kunnen werken. Het team weet dus wat ze aan elkaar hebben. Ze hebben eenzelfde missie en streven dezelfde (team)doelen na. Samen weten ze een mentaliteit te creëren waarin ze met en van elkaar leren. Ze durven met elkaar de realiteit onder ogen te zien, ontwerpen strategisch en bouwen voor de langere termijn. Dit proces doorlopen ze samen en ze houden elkaar daarbij continue scherp.

2. Ontdek de realiteit

Als we in teams komen en vragen: hoe zijn jullie hier gekomen, horen we vaak verschillende versies van hetzelfde verhaal. Die verschillende verhalen leveren de nodige ‘struggles’ op: onderlinge conflicten, weinig begrip voor elkaar, wantrouwen. Je verleden kennen, accepteren en opnieuw vormgeven is dan de eerste stap. Samen ontdekken: welke lessen kunnen we leren uit het verleden? Waar staan we nu met elkaar?

3. Design samen strategisch

Zodra de realiteit helder is, kun je samen nieuw perspectief ontwikkelen. Waar liggen onze uitdagingen? Hoe krijg je de juiste mensen op de juiste tijd mee in het proces?
Dat is niet alleen van intern belang voor zowel je team als organisatie, maar ook als het gaat om je klant of cliënt. Het betrekken in het denkproces geeft input om snel en flexibel mee te bewegen. Wel is het zo, dat hoe meer divers het team is, hoe meer ideeën je ontwikkelt, maar ook hoe minder je implementeert. Dus de oplossing ligt zowel in een gevarieerd team, als ook in de vaardigheid om in zo’n team te werken en dit team te coördineren.

4. Bouw voor de langere termijn

Het is de kunst om de gezamenlijke ideeën en oplossingen om te zetten naar de praktijk. Een gebrek aan implementatie en verantwoordelijkheid is een van de grootste frustratie bij teams (De 5 frustraties van teamwork, Patrick Lencioni).
Stap voor stap en consequent de transitie doormaken, zorgt voor onderlinge betrokkenheid. Een duidelijke cultuur en structuur helpen daarbij.

Een veerkrachtige organisatie:

  • Geeft aandacht aan continue groei en ontwikkeling.
  • Heeft teams waarin persoonlijke doelen in lijn zijn met organisatie- en teamdoelen.
  • Stimuleert persoonlijke veerkracht en leiderschap door in te zeten op vaardigheden als feedback en waardering geven en ontvangen.
  • Signaleert conflicten en leert omgaan met emoties tijdens continue veranderingen.

Wil je nog meer weten over veerkrachtige organisaties? Kom dan op vrijdag 1 november naar onze jaarlijkse inspiratie dag: “ Future Fit “. Naast inspirerende presentaties, gaan we ook met elkaar in gesprek hoe we deze nieuwe competenties kunnen ontwikkelen. Uiteraard gericht op onze persoonlijke competentie ontwikkeling en tevens op de ontwikkeling van onze organisatie of ons bedrijf.

Inloop 9.00 uur met koffie/thee. Starten om 9:30 uur en afsluiten met een borrel om 16.00 uur.
Schrijf je hier in om een plek te reserveren.

Locatie: De Bilt
Prijs: €120,00