Hoe overleef ik een zelfsturend team – Ook in fase 2? 5 energie-tips

Zelfsturende teams kunnen zeer goed presteren. Veel bedrijven en organisaties zijn in de eerste 1-2 jaar na de omschakeling zeer tevreden! Na de gebruikelijke struggles van omschakelen en het proces van het wennen aan de nieuwe vrijheden en verantwoordelijkheden gaan de meeste professionals met plezier aan de slag. Ook het ziekte verzuim is in de regel lager dan de doorsnee van de branche.

Maar waar zijn deze teams 3-4 jaar later?

In de regel is het ziekteverzuim gewoon weer terug op het oude niveau van voor de omstelling. Wij worden als xpand veel gevraagd om zulke teams te begeleiden in het opnieuw opbouwen van een gezonde veerkracht.

Dit is ook totaal logisch, want met meer vrijheid en minder structuur komt er ook meer verantwoordelijkheid bij alle teamleden te liggen. Meer verantwoordelijkheid betekent meer keuzes die je moet maken en minder structuur vraagt om meer aanpassingsvermogen. Beiden kosten energie. Naast de energie die je al moet investeren om als professional een top prestatie te leveren, kan dit soms teveel worden, waardoor de eerste burn-out symptomen zichtbaar worden.

Hoe kun je als team zorgen voor meer veerkracht voor elk teamlid en voor jullie als team samen? Hier 5 energie-tips om meer veerkracht op te bouwen.

1. Train samen!

In de fitnesswereld is het een gouden regel: 80% van alle mensen die fitnesstraining op de lange duur volhouden, kunnen dat omdat ze een of meer sparringpartners hebben met wie ze regelmatig samen trainen.

Dus start als compleet team gezamenlijk met specifieke veerkracht training. En kies er dan gelijk voor om tenminste 5 trainingssessies met elkaar op te pakken gedurende een periode van 6-9 maanden. Shell heeft op deze manier hun ziekteverzuim van 6% naar 2% gebracht voor 90.000 medewerkers. Hun aanpak: 10 sessies van elk 3 uur over een periode van 1 jaar. Met het complete team samen op weg.

2. 7 Veerkracht competenties: Kun je trainen

In het boek Veerkrachtgezonder leven, beter presteren, vind je de 7 veerkracht competenties die nodig zijn om een allround veerkrachtig en gezond leven te leiden. Elk van deze 7 zijn trainbaar en ieder lid van jouw team heeft zijn eigen sterke en zwakke kanten van deze competenties.

Competenties:

 1. Verzoend verleden
 2. Realistisch optimisme
 3. Oplossingsgerichtheid
 4. Gebruik maken van je talenten
 5. Discipline
 6. Passie en zelfbewustzijn
 7. Gezonde relaties

Bespreek samen elke competentie en ontdek hoe je deze kunt trainen.

3. Ieder zijn eigen plan

Laat elk teamlid de veerkracht-scan doen die achter in het Veerkracht boek staat en ontdek daarmee wat voor hem of haar de belangrijkste competenties zijn die op dit moment het meest aan nieuwe veerkracht opleveren.

Het ontwikkelen van nieuwe competenties gaat in de regel alleen op door je te focussen op 1 of 2 competenties, deze te vertalen naar micro-acties, kleine dagelijkse gewoontes, die je over een periode van minimaal 3 maanden dagelijks of ten minste meermaals wekelijks oefent. Ook hier is het super motiverend als alle (of tenminste vele) teamleden actief met hun eigen veerkracht bezig zijn en dan ook elkaar regelmatig motiveren om door te gaan en vol te houden.

4. Talent matches job

Dit is een thema dat je alleen samen als team kunt aanpakken. Op het moment dat een professional 20-40% van zijn tijd zijn eigen intrinsieke talenten kan inzetten, geeft hem of haar dat genoeg energie om 100% van de tijd gemotiveerd te werken. Nodig elk teamlid uit om de talentenscan in te vullen en zo inzicht te krijgen in zijn of haar top 10 talenten. Op grond daarvan kan elk lid beginnen met job-crafting: Kleine aanpassingen aanbrengen in mijn job en tijdsplanning, om meer van mijn eigen talenten regelmatig in te zetten. Uiteraard is ook dit proces van job-crafting alleen maar te realiseren als je de resultaten van je eigen onderzoek deelt en bespreekt met de rest van het team.

5. Met plezier gezond leven

Heb je wel eens van die fanatieke gezondheids-evangelisten ontmoet? Mensen die helemaal opgaan in een vaak dwangmatige gezondheidsfilosofie? Meestal zien ze er op het eerste gezicht redelijk gezond uit, maar kijk je iets langer dan krijg je de kriebels! Meestal is er een dwangmatige psychosociale stoornis mee verbonden, waardoor je in ieder geval niet wilt worden wat zij uitstralen. Dus dat lijkt me geen geweldig perspectief. Gezond leven, ja! Maar dan wel met plezier. 3000 jaar geleden schreef een joodse geleerde het volgende: Welaan dan, eet je brood met vreugde en drink je wijn met een vrolijk hart, want als je dit doet dan heeft God dit al lang zo gewild”.

Stimuleer elkaar in je team om gezond te leven, meer te sporten, genoeg te slapen en gezond te eten. Vier regelmatig met elkaar het leven door even een moment stil te staan, te genieten van een goede koffie of thee met een heerlijk stuk taart of een prachtige wortel. Afhankelijk natuurlijk van je persoonlijke voorliefde.

Samenvattend:

Zelfsturende teams leveren energie op voor de leden van een team, maar ze kosten ook meer energie voor alle leden. Zeker op middellange termijn. Daarom is het extreem zinvol en noodzakelijk om als team te blijven werken aan de veerkracht van alle leden en aan de veerkracht als gehele team.

Veel succes en veel plezier!

XPAND NEDERLAND

 • Dorpsweg 68-2
 • 4223 ND Hoornaar
 • +31 (0)183-589192
 • info-nl@xpand.eu