Mijn Big 5

Leidinggeven betekent beginnen met een visie voor de toekomst. Maar het betekent ook dat je weet dat er een lange reis voor je ligt van hier naar daar. En deze toekomst is alleen te bereiken stap voor stap, dag voor dag!’ – Rabbi Jonathan Sacks

Als je mijn blogs een beetje gevolgd hebt, heb je tot nu toe al veel bereikt. Je hebt je passie en je missie voor je vak verhelderd. Je hebt op 4 thema’s je visie neergezet: meesterschap, leiderschap, klanten dienen en gezonde financiën.

Nu wordt het tijd om die missie en visie naar de werkelijkheid van de komende 2-3 jaar te vertalen. We werken hier met het begrip: de Big 5.

150 jaar geleden was de ultimatieve bucketlist: het zien van de Big 5. De olifant, de leeuw, de luipaard, de buffel en de neushoorn. Dat was een enorme uitdaging. Per schip naar Afrika, te voet de bush in. Wekenlang reizen en zoeken, en dan maar hopen dat je ze allemaal te zien kreeg. Had je de Big 5 gezien, dan kon je rustig sterven. Ietwat overdreven natuurlijk. Maar wel een mooi beeld van wat we hier willen beschrijven. Stel je voor: jouw visie is om in de volgende 5 jaar meester-banketbakker te worden. Wat zijn dan de 5 belangrijkste competenties en karaktereigenschappen die je moet ontwikkelen om dat meesterniveau te bereiken?

Waarschijnlijk moet je wel 20 verschillende dingen leren en verder ontwikkelen. Maar de vraag is hier: wat zijn de 5 belangrijkste? Want niemand kan zich op 10 of 20 thema’s concentreren. De sleutel naar meesterschap is focus: wat zijn de 5 belangrijkste competenties? En daarmee verbonden natuurlijk: hoe wil ik die dan ontwikkelen?

Naast de 5 belangrijkste leerdoelen is er nog een tweede Big 5 van belang: wat zijn jouw Big 5 meesterstukken en/of projecten die je in de komende 3 jaar wilt gaan realiseren? Ook hier weer hetzelfde principe.

Waarschijnlijk ga je wel 20 projecten oppakken en misschien zelfs wel realiseren. Maar de vraag is: welke 5 zijn de meest essentiële? Als je over 3 jaar zou moeten stoppen met dit werk, wat zou je dan ten minste willen hebben afgerond, geproduceerd, gebouwd of ontwikkeld?

Groei in meesterschap heeft altijd te maken met tijd en aandacht. En zowel tijd als aandacht is een kostbaar goed, je kunt het maar één keer inzetten. Daarom is de uitdaging prioriteiten te stellen. Gebruik het volgende schema om zowel voor je persoonlijke groei alsook voor je ‘meesterstukken’ de Big 5 te bepalen.

We kijken hier bewust niet verder dan de komende 3 jaar. Visie is op 5 jaar gericht. Dat geeft het grote perspectief. De Big 5 zijn de mijlpalen die de richting aangeven van de eerste 3 jaar van jouw reis.

Ikzelf schrijf mijn missie en visie elke 5 jaar opnieuw duidelijk op. En mijn Big 5 schrijf ik op dat moment ook op. Deze zijn dan zo concreet dat ik elk jaar, tussen kerst en oud en nieuw, naar mijn Big 5 kijk. Wat heb ik al bereikt, wat nog niet, waar moet ik ze aanscherpen of nog realistischer formuleren? Op deze manier start ik elk jaar weer fris met mijn Big 5: de belangrijkste prioriteiten.

Maak voor elk van de twee Big 5-thema’s een lijst van de belangrijkste leerprojecten (en leerdoelen) en meesterstukken. Reduceer deze lange lijst dan naar de top 5 voor elke categorie. Geef elk project een naam en voeg daar 2 tot 3 onderpunten aan toe om het zo helder mogelijk te definiëren.

Een voorbeeld kan zijn

  1. Bevoegdheid vakcoördinator behalen
  • Opleiding afsluiten
  • 10 x intervisiegroep modereren
  • Specialisatie uitwerken

Neem een avond, of een paar uur in het weekend de tijd en maak een flinke lijst van de voor jou belangrijkste groeiprojecten en meesterstukken. En kies dan die twee keer vijf thema’s  die voor jou voor de komende drie jaar het meest essentieel en motiverend zijn. 

Veel plezier, en durf creatief te denken!

Paul Donders

2022-02-15T14:21:42+01:00