Identiteit

Het fundament waarop wij bouwen

vuurtoren

Binnen xpand staan er 7 kernwaarden centraal. Deze vormen een fundament in ons werk en dienstverlening en komen tot uiting in onze focus en kwaliteit.

Cultuur van waardering

We gaan uit van de waardigheid van elk individu. Daarmee bouwen wij actief mee aan een cultuur van waardering en respect ten opzichte van onszelf, anderen, organisaties, volken en hun culturen.

Dienend leiderschap

We dienen mensen en organisaties zodat zij hun waardigheid en bestemming kunnen vinden en vervullen. We dienen en beschermen het leven in al zijn variëteiten door het stimuleren van gezonde mensen, gezonde relaties, gezonde organisaties en een gezonde omgeving.

Duurzame relaties

We geloven dat een gezond leven, een gezonde organisatie en een gezonde samenleving alleen kunnen ontwikkelen wanneer er een goede balans is tussen individualiteit en gemeenschap. We zijn bruggenbouwers. We zoeken altijd naar mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden en te ondersteunen in het proces van synergie.

Ethische intelligentie

Wij leven en werken vanuit ethische standaards, die ons inspireren de waardigheid van ieder mens te achten en te bewaren. Wij ondersteunen onze klanten in het integreren van hun identiteit, ethiek, missie en strategische keuzes.

Zelfverantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling

We moedigen mensen aan om te zoeken naar ieders individuele waardigheid en bestemming en de vervulling hiervan. We bevorderen de zelfverantwoordelijkheid in dit proces. Vrijheid en verantwoordelijkheid zien wij dan ook als 2 kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet gezond functioneren zonder het ander.

Creativiteit, ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid

We moedigen mensen en organisaties aan hun creatief potentieel te ontdekken en te ontwikkelen en daarmee duurzame oplossingen aan te reiken voor de wereld om hen heen. We dagen ieder mens uit om zelfleiderschap en ondernemerschap te ontwikkelen en stimuleren het creëren of vernieuwen van producten, diensten of organisaties die hun klanten dienen.
We doen mee met een beweging van mensen en organisaties die actief willen investeren in een betere en gezondere samenleving.

Kwaliteit, processen en meesterschap

We geloven in de verantwoordelijkheid om kwaliteit te leveren in alles wat we doen. Met de kwaliteit van ons dagelijks werk geven we uitdrukking aan het respect voor allen waar we voor werken. We ontwerpen onze diensten vanuit intelligente, begrijpelijke en logische processen. We doen dit om u te helpen, zodat u onze modellen ook zonder hulp kunt inzetten en uzelf in uw professionaliteit kunt ontwikkelen.

XPAND NEDERLAND

  • Dorpsweg 68-2
  • 4223 ND Hoornaar
  • +31 (0)183-589192
  • info-nl@xpand.eu
 
FACEBOOK

xpand Nederland

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen!

HOME