Privacy Policy xpand Nederland – versie 24 mei 2018

Contactgegevens van de onderneming:

Naam: xpand Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 183 589192
Emailadres: info-nl@xpand.eu

Contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming: 

Naam: Maatschap xpand Nederland
Telefoonnummer: +31 (0) 183 589192
Emailadres: info-nl@xpand.eu

 

U beheert uw eigen data. Wij verkopen nooit uw persoonlijke gegevens.

Wij slaan alleen informatie op die door u is doorgegeven. We hebben onderstaande Privacy Policy opgesteld om uit te leggen hoe xpand omgaat met uw data en persoonlijke informatie.

Deze Privacy Policy beschrijft de soorten informatie die wij van u verzamelen of die u ons heeft verstrekt toen u de xpand website heeft bezocht of gebruik gemaakt heeft van onze diensten via xpand.eu.

Deze Privacy Policy is van toepassing op informatie die wij verzamelen:

1) via onze dienstverlening, en

2) door tekst en elektronische berichtgeving die tussen u en ons is gecommuniceerd,

3) uit geschreven notities in relatie tot onze dienstverlening aan u.

Deze Privacy Policy is niet van toepassing op enige andere dienst of op enige informatie die verzameld wordt door sites van derden, welke toegankelijk zijn via hyperlinks op onze websites of vermeld in onze diensten.

Voor gebruikers gevestigd in de Europese Unie (‘EU’), de Europese Economische Ruimte (‘EER’), Zwitserland en Noorwegen (‘de Aangewezen Landen’): We bieden de mogelijkheid voor overdracht van informatie van deze landen.

Privacy Policy

U beheert uw eigen data. Wij verkopen nooit uw persoonlijke gegevens.

 1. Informatie die wij van u verzamelen
 2. Waar we onze data opslaan
 3. Hoe we uw data gebruiken
 4. Openbaarmaking van uw informatie
 5. Het updaten of corrigeren van uw persoonlijke data
 6. toegang tot of het verwijderen van persoonlijke data
 7. Keuzes met betrekking tot controle over uw persoonlijke data
 8. Wettelijke gronden voor verwerking van data
 9. Data beveiliging
 10. Cookies en andere technologieën
 11. Veranderingen in deze Privacy Policy
 12. Hoe kunt u ons bereiken voor vragen?

Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met deze Privacy Policy.

1. Informatie die wij van u verzamelen

We verzamelen verschillende types informatie van onze bezoekers en/of de gebruikers van onze diensten. We verzamelen deze informatie ofwel direct, wanneer u deze aan ons verschaft, ofwel automatisch, wanneer u navigeert door de website. Voor het laatste maken wij gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

(a) We zullen uw persoonlijke data verzamelen en verwerken wanneer u: contact met ons opneemt, feedback indient, zichzelf registreert voor een dienst, zichzelf abonneert op een nieuwsbrief, zichzelf inschrijft voor een wedstrijd, een enquête invult of ons een reactie stuurt.

We verzamelen ook uw Internet Protocol (“IP”) adresgegevens, die we gebruiken om: problemen in onze servers en/of software te identificeren, onze diensten te administreren en om demografische informatie te vergaren.

(b) We mogen bepaalde informatie verzamelen die niet, op zichzelf, een specifiek individu identificeert. Zulke informatie vertelt ons over uw equipment, browser acties en de middelen die u gebruikt met betrekking tot de diensten, zoals uw besturingssysteem en browser type. We maken gebruik van analytics en soortgelijke diensten (zoals toegelicht in onze Cookie Policy) om ons te helpen betere en meer gepersonaliseerde diensten te leveren aan gebruikers, door ons de mogelijkheid te geven gebruikers patronen te ramen, onze diensten aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren en uw zoekopdrachten efficiënter te maken.

2. Waar we onze data opslaan

Door uw persoonlijke data te verstrekken gaat u akkoord met de overdracht, opslag en verwerking van uw data buiten het land waarin u gevestigd bent. We zullen redelijke stappen nemen om te verzekeren dat uw data veilig en in overeenstemming met deze Privacy Policy behandeld wordt.

3. Hoe we uw data gebruiken

We gebruiken de over u verzamelde informatie op de volgende manieren:

 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u van ons verzoekt of waarvan wij verwachten dat u daarin geïnteresseerd kan zijn.
 • Om te voldoen aan onze verplichtingen voortkomend uit enige contracten tussen u en ons, inclusief facturatie en incasso.
 • Om u de mogelijkheid te geven deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten wanneer u dat wenst.
 • Om contact met u op te nemen over onze diensten.
 • Op iedere mogelijke andere manier die wij beschrijven en toelichten wanneer u ons van informatie voorziet, of wanneer we u benaderen omtrent een nieuwe gebruiksmanier van uw informatie.
 • Om ondersteuning te bieden aan u en uw cursus facilitator.

4. Openbaarmaking van uw informatie

We zullen uw persoonlijke data enkel met derden delen zoals beschreven in deze Privacy Policy. We zullen uw informatie niet verkopen, verhandelen, verhuren of verstrekken aan anderen, tenzij het volgende hierop van toepassing is:

(a) We voorzien en ondersteunen sommige van onze diensten door middel van contractuele overeenkomsten met de leveranciers van diensten en overige derden. Wij en onze leveranciers gebruiken uw persoonlijke data om onze websites te bedienen en onze diensten te leveren. Zo moeten we bijvoorbeeld uw credit card informatie vrijgeven aan de bank die uw kaart verstrekt om betaling van producten en diensten op onze websites te bevestigen, en aan derden bestelinformatie verstrekken die ons helpen bij het leveren van diensten.

(b) We zullen ook persoonlijke data in de volgende situaties openbaar maken:

(i) als dit vereist wordt door wetshandhaving of juridische autoriteiten of om te coöpereren met een onderzoek naar in hoeverre de wet wordt nageleefd;

(ii) als we geloven dat we wettelijk verplicht of toegestaan zijn dit te doen;

(iii) om onze rechten, reputatie, bezittingen of de veiligheid van anderen te beschermen;

(iv) om onze rechten of uw verplichtingen te beschermen of te handhaven;

(v) als de openbaarmaking is vereist door verplichte professionele normen;

(vi) aan een derden partij na uw voorafgaande toestemming dat te doen; of

(vii) als we verplicht zijn uw persoonlijke data vrij te geven of te delen om een contract of overeenstemming, dat mogelijk bestaat tussen u en ons, inclusief deze Privacy Policy en onze leveringsvoorwaarden, toe te passen of te handhaven. Dit betreft ook de uitwisseling van informatie met andere bedrijven of organisaties met als doel bescherming tegen fraude en vermindering van kredietrisico.

(c) In het geval dat xpand besluit om al of een deel van zijn aandelen of activa te verkopen, of om te fuseren, behouden we ons het recht voor uw data, inclusief uw persoonlijke data, bij te voegen aan de activa die overgedragen wordt aan het overnemende of overlevende bedrijf.

5. Het updaten of corrigeren van uw persoonlijke Data

We bieden de mogelijkheid tot een verzoek voor:

 • Het verwijderen van data. U kunt ons vragen om al uw persoonlijke data, of delen daarvan, te verwijderen (bijv. als dit niet langer vereist is voor het aanbieden van onze diensten).
 • Het aanpassen of rectificeren van data: u kunt bepaalde persoonlijke data bewerken via uw account. U kunt ook ons in bepaalde gevallen verzoeken uw data te wijzigen, in het bijzonder wanneer deze inaccuraat of onwettig is.
 • Het bezwaar maken jegens, het limiteren of beperken van het gebruik van data: u kunt ons vragen het gebruik van alle of sommige persoonlijke data te stoppen (bijv. wanneer we geen wettelijk recht hebben deze te blijven gebruiken) of te limiteren (bijv. wanneer uw data onnauwkeurig of niet legitiem wordt bewaard).
 • Het recht uw data in te zien of weg te nemen: u kunt ons vragen om een kopie van al uw persoonlijke data en/of om een kopie van de persoonlijke informatie die u in machine leesbaar format hebt ingediend.

Meer informatie over hoe u deze verzoeken kunt doen vindt u in sectie 6 en 7 van deze Privacy Policy. U kunt ook contact met ons leggen door gebruik te maken van de contactinformatie die in sectie 11 te vinden is. We zullen dit verzoek behandelen in overeenstemming met de relevante wetgeving die daarop van toepassing is.

U kunt ons verzoeken uw data te verwijderen of te corrigeren, door een mail te sturen naar

info-nl@xpand.eu.

6. Toegang tot of verwijderen van persoonlijke data

Mocht u toegang willen verkrijgen tot de informatie die wij hebben omtrent uw gebruik van en toegang tot xpand diensten, dan verzoeken wij u een aanvraag in te dienen per email (naar info-nl@xpand.eu).

U kunt ons ook verzoeken te stoppen gebruik te maken van alle of sommige van uw persoonlijke data (bijv. als we geen wetmatig recht hebben deze te blijven gebruiken) of ons gebruik hiervan te limiteren (bijv. als uw persoonlijke data inaccuraat of onwetmatig gehouden wordt) door een verzoek in te dienen per email (naar info-nl@xpand.eu).

7. Keuzes met betrekking tot controle over uw persoonlijke data

Met het oog op uw communicatie voorkeuren kunt u zich uitschrijven voor de nieuwsbrieven door de instructies op te volgen die in de nieuwsbrief vermeld staan of door in te loggen op uw account en de opties omtrent nieuwsbrieven te updaten.

Als uw mailadres gewijzigd is en u de ontvangst van nieuwsbrieven wilt continueren, dan moet u via uw account uw emailadres updaten en u opnieuw inschrijven voor de nieuwsbrief. In voorkomende gevallen kunnen we u ook een email sturen om u op de hoogte te stellen inzake storingen op de website.

U heeft ook keuzes ten aanzien van cookies, zoals beschreven in onze Cookie Policy. Door uw browser voorkeuren te wijzigen kunt u ervoor kiezen alle cookies te accepteren, op de hoogte gesteld te worden wanneer een cookie zich opdoet of om alle cookies te weigeren. Als u ervoor kiest om alle cookies te weigeren, dan zullen sommige onderdelen van onze websites voor u mogelijkerwijs niet naar behoren werken.

8. Wettelijke gronden voor verwerking van data

We zullen enkel persoonlijke data van u verzamelen en verwerken wanneer wij daar rechtmatige gronden voor hebben. Rechtmatige gronden omvatten toestemming (waar u die heeft gegeven), contracten (bijv. waar verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, bijv. om diensten te leveren waar u om verzocht heeft) en ‘legitieme belangen’.

Waar wij afhankelijk zijn van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke data, daar heeft u het recht om op ieder moment uw toestemming te wijzigen of in te trekken. Waar wij afhankelijk zijn van legitieme belangen, daar hebt u het recht bezwaar te maken. Als u gevestigd bent in de Aangewezen Landen en vragen heeft over de rechtmatige gronden op welke wij uw persoonlijke data verzamelen en gebruiken, neemt u dan alstublieft contact op met onze register verantwoordelijke via info-nl@xpand.eu.

9. DATA BEVEILIGING

Toegang tot uw account is verkrijgbaar middels een wachtwoord en/of een unieke gebruikersnaam die u zelf kan kiezen. Dit wachtwoord is versleuteld. We raden u aan uw wachtwoord privé te houden en niet te delen, uw wachtwoord regelmatig te veranderen en gebruik te maken van een combinatie van letters en nummers en dat u zichzelf verzekert van een veilige web browser. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor enige activiteit die resulteert uit uw nalatigheid om de veiligheid van uw wachtwoord te vrijwaren. Mocht u uw computer met iemand delen, zorg dan dat u altijd uitlogt na uw bezoek om te voorkomen dat andere gebruikers toegang kunnen verkrijgen tot uw gegevens.

Notificeer alstublieft per direct info-nl@xpand.eu wanneer de veiligheid van uw gebruikersnaam of wachtwoord aangetast is.

Jammer genoeg kan de veiligheid van de overdracht van informatie over het Internet of een draadloos netwerk niet 100% gegarandeerd worden. Het gevolg is dat, ondanks dat we streven naar de maximale bescherming van uw persoonlijke data, u erkent dat: (a) er privacy en veiligheidslimieten aan het Internet zijn die buiten onze invloedssfeer vallen; (b) de veiligheid, integriteit en privacy van sommige, of alle informatie, die uitgewisseld wordt tussen u en ons door deze Website niet gegarandeerd kan worden en dat we geen aansprakelijkheid hebben jegens u, of enige derde partij, voor verlies, misbruik, openbaarmaking or wijziging van zulke informatie; en (c) zulke informatie en data gezien of gemanipuleerd kan worden in transitie naar een derde partij.

In het onwaarschijnlijke geval dat we geloven dat de veiligheid van uw persoonlijke data in ons beheer is aangetast, zullen we u hiervan proberen te notificeren. In hoeverre u ons heeft voorzien van uw mailadres kunnen we u notificeren per email. U gaat akkoord met ons gebruik van email voor dergelijke notificaties. Als u de voorkeur geeft aan een andere communicatiemethode voor notificaties in dergelijke gevallen, neemt u dan alstublieft contact op met onze klantenservice via info-nl@xpand.eu met vermelding van de alternatieve contact informatie welke door ons gebruik kan worden worden.

10. Cookies en andere technologieën

Wanneer u gebruik maakt van onze websites kunnen we cookies en andere technologieën gebruiken om uw gebruik van onze diensten te faciliteren en deze te personaliseren. Leer meer over uw keuzes betreffende het gebruik van deze technologieën en over onze reactie op ‘niet volgen’ signalen in onze Cookie Policy.

11. Veranderingen in deze Privacy Policy

Het is ons beleid om wijzigingen die we maken in onze Privacy Policy op deze pagina te vermelden (met de opmerking op de websites dat de Privacy Policy bijgewerkt is). De datum waarop de Privacy Policy voor het laatst gereviseerd is, is te vinden aan de bovenkant van de pagina. U bent zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat wij een actueel en actief email adres van u hebben en voor het regelmatig bezoeken van onze websites en deze Privacy Policy om deze te controleren op wijzigingen.

Vervolggebruik van de diensten die wij leveren, na dergelijke wijzigingen, vormt uw overeenkomst met de bijgewerkte voorwaarden van de aangepaste Privacy Policy.

12. Hoe kunt u ons bereiken voor vragen?

Mocht u vragen of klachten hebben ten aanzien van deze Privacy Policy, neemt u dan online contact met ons op via info-nl@xpand.eu.

U kunt ons ook bereiken op onderstaand adres:

xpand Nederland

Dorpsweg 68-2

4223 ND, Hoornaar

Nederland