How do I do online seminars in these corona times?

As Covid-19 forces more and more people to isolating themselves into their own homes, alternatives must be thought to ensure optimal collaboration and communication in organizations. Ricardo Wiedenbrüg, Senior consultant and executive coach accompanied at Xpand Deutschland GmbH and Martin Morfjord, co-founder of Simplylearn and Tech Administrator and Network Manager at Xpand Norway gives a [...]

How do I do online seminars in these corona times?2020-03-17T11:45:32+01:00

Fungerer teamet ditt?

Team - drøm eller mareritt? De beste teamene leverer langt bedre enn gjennomsnittet, mens dårlige team gjør folk syke. Hva er forskjellene?

Fungerer teamet ditt?2017-02-12T13:35:22+01:00

Praktisk bruk av XOS

Det finnes mange verktøy for å analysere og forstå situasjoner, men hvor godt de fungerer avhenger stort sett av brukeren. Her gir Johannes Huger en enkel innføring i bruken av XOS - xpand operating system.

Praktisk bruk av XOS2016-12-15T23:14:01+01:00

XOS – gode verktøy gir resultater

Bli kjent med XOS - Xpand Operating System. Johannes Huger er en av lederne av xpand internasjonalt, og gir her en enkel innføring i tanken bak og hvorfor vi har utviklet dette verktøyet.

XOS – gode verktøy gir resultater2016-12-15T23:14:01+01:00

Presentasjon av Arnstein Moy

Vinteren 2016 ble Arnstein Moy med som konsulent og partner i xpand Norge. Han begynte "på gulvet" som elektrikerlæring, og har blitt gitt stadig ny tillitt både som tillitsvalgt, i styrer og på toppledernivå.

Presentasjon av Arnstein Moy2016-12-15T23:14:01+01:00

Organisasjoner utvikles og endres gjennom mennesker

Vi i xpand tror at organisasjoner hele tiden utvikles og endres gjennom mennesker; ledere og medarbeidere som tar ansvar i organisasjonen og skaper resultater – for den enkelte, for eierne/interessentene og for samfunnet.

Organisasjoner utvikles og endres gjennom mennesker2016-12-15T23:14:01+01:00
Go to Top