Jeg har ved flere anledninger møtt ledere som utrykker seg omtrent slik. «Vi så muligheten for seint. Vi var ikke forberedt godt nok til å ta den. Det var derimot vår konkurrent – så de tok dette markedet».

Eller de forteller en historie med følgende innhold:
«Vi ser vi har noen utfordringer i vår virksomhet med at markedet blir tøffere, marginene utfordres og det slites hardt på ansatte».

Det som slår meg er at flere av disse lederne er usikre på HVORDAN de skal ta mulighetene som byr seg eller takle de utfordringene som oppstår, HVORDAN de skal gjennomføre prosessen og HVA de skal få ut av det hele.

Uten sammenligning for øvrig kan det lett fortone seg som en lege som medisinerer sin pasient uten å ha stilt en diagnose. Han kan ha flaks og gi pasienten en medisin som virker, men faren for feilmedisinering er absolutt til stede. I beste fall skjer det ingen bedring hos pasienten – i verste fall kan pasienten bli verre.

Slik vil det også være i en virksomhet. Dersom vi ikke er helt bevisst hvilken tilstand virksomheten er i og hva marked, eiere og kunder forventer av oss vil det være svært vanskelig å igangsette utviklings- og endringsprosesser som er treffsikre. Her er gode verktøy håndtert av dyktige mennesker det som skal til for å få gode analyser. Med verktøyet XOS – Xpand Operating System – kan vi på en enkel måte hjelpe med å reflektere over hvilke deler av virksomheten som trenger justeringer.