Persolog Personprofil er et atferdsverktøy som brukes for å kunne tilpasse og styre egen atferd. Vi har alle noen grunnleggende trekk i oss selv som kommer av vår personlighet og erfaringer, men vi tilpasser oss også til omgivelsene og forventningene fra andre. Hvilke situasjoner vi behersker bra, avhenger av hvilke atferdsmuskler vi har trent opp. Med bevissthet rundt egne atferdsmønstre og hva ulike situasjoner krever, blir vi bedre i stand til å møte disse situasjonene på en konstruktiv måte.

Persolog DISK-profiler blir blant annet benyttet til

  • Lederutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Konflikthåndtering
  • Teamtrening
  • Coaching
  • Salgstrening
  • Outplacement
  • Veiledning i forhold til sykmeldte
  • Rekruttering og seleksjon