Nytt2016-12-15T23:13:59+02:00

1-2 dagers kurs: Resiliens – slitesterk og robust livsstil

«Resiliens er en persons evne til å håndtere overraskelser, endringer og uventede tilbakeslag på en sunn måte»

Xpand tilbyr 1-2 dagers kurs om Resiliens. Dette er et inspirerende og motiverende kurs for team og grupper som ønsker å sette fokus på et aktuelt og viktig tema. Hvordan kan vi utvikle en slitesterk og robust livsstil i en hverdag preget av endringer og usikkerhet? Hva må til for at du og dine kolleger skal oppleve større grad av resiliens og robusthet på jobben og i fritiden? Hvordan unngå negativt stress og utbrenthet, i tider med utrygge rammer, endringer og press i mange retninger?

 • 7 områder for utvikling av resiliens
 • Hva menes med resiliens?
 • Hvordan forebygge utbrenthet?
 • Hvordan trene seg selv?
 • Personlighet, kommunikasjon og konflikthåndtering (dag 2)
 • Resiliens-scanning/egenevaluering


Varighet:
1-2 dager (2 dager gir tid til relaterte temaer som konflikthåndtering og kommunikasjon)

Pris: 1500,- per person per dag (eks. mva.)* (minimum 12 000,- per dag)

Sted: Etter ønske (evt. hos Xpand, inntil 12 personer)

Kontakt:


Kristian Råmunddal

Tlf: 47 61 01 63
kristian@xpand.no

 

* Oppdragsgiver dekker lokaler, servering og kursholders reisekostnader

 

 

 

 

Ta temperaturen på din organisasjon og få et konkret handlingsverktøy

Ny norsk versjon av Xpand operativsystem (XOS)

XOS er en enkel «systemsjekk» for organisasjoner. Mye av organisasjonenes arbeid handler om mennesker og deres samhandling med hverandre. Samtidig kan systemet i en organisasjon sammenlignes med operativsystemet i en PC. Ingen datamaskin fungerer uten et operativsystem. Et stabilt og velfungerende operativsystem gir mulighet til å gjennomføre oppgavene som skal løses. Hvor godt fungerer operativsystemet i din organisasjon? Hvordan er organisasjonens helsetilstand? XOS skal være til hjelp for deg som enkeltperson, teamdeltaker og leder. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan XOS kan benyttes i din organisasjon.

Ønsker du å vite mer eller få et tilbud på hvordan vi kan gjennomfører en XOS i din organisasjon så ta gjerne kontakt.

Fungerer teamet ditt?

Team – drøm eller mareritt? De fleste har sikkert opplevd begge deler. Å være del av en gruppe eller et team som fungerer, gir masse energi, overskudd og dere får til mer enn dere hadde forestilt dere iladf7x. Eller – teamet fungerer overhodet ikke, du blir motløs og du selv eller kanskje noen av de andre blir syke av samarbeidet. Resultatene er dårlige, og ingenting fungerer. Hva er det som gjør disse forskjellene?

I denne korte videoen tar Johannes Hüger for seg noen av kjennetegnene ved gode og dårlige team, og gir noen enkle tanker rundt temaet.

Sunnhet i en turbulent tid

Verden i dag blir mer og mer kompleks og turbulent. Selv om vi lever i en rolig krok på denne jorda, påvirkes vi stadig oftere direkte av hva som skjer i verden for øvrig. Fallende oljepriser, økende migrasjon, større økonomiske forskjeller både internt i land, mellom regioner og verdensdeler – det er ingenting som tyder på roligere tider med det første.

Både for å fungere godt selv og for å forebygge store, negative samfunnsomveltninger, er vi avhengige av sunne og friske enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som tar gode valg og beslutninger. I møte med nye utfordringer kan vi ikke handle ut fra frykt eller drømme oss tilbake til tidligere tider, men må komme opp med innovative løsninger og gode ideer som bygger resiliente og sunne individer, organisasjoner og samfunn.

Vi i xpand ønsker å bidra i denne utviklingen. Det gjør vi gjennom prosesser og verktøy som legger vekt på
– Et sunt indre liv
– En sunn livsstil
– Sunne team
– Sunne organisasjoner

Ledere som lykkes med å utvikle disse fire områdene i eget og andres liv, og i omgivelsene rundt seg, vil forme samfunnet i en positiv retning i årene fremover.

«Den rette diagnosen»

Jeg har ved flere anledninger møtt ledere som utrykker seg omtrent slik. «Vi så muligheten for seint. Vi var ikke forberedt godt nok til å ta den. Det var derimot vår konkurrent – så de tok dette markedet».

Eller de forteller en historie med følgende innhold:
«Vi ser vi har noen utfordringer i vår virksomhet med at markedet blir tøffere, marginene utfordres og det slites hardt på ansatte».

Det som slår meg er at flere av disse lederne er usikre på HVORDAN de skal ta mulighetene som byr seg eller takle de utfordringene som oppstår, HVORDAN de skal gjennomføre prosessen og HVA de skal få ut av det hele.

Uten sammenligning for øvrig kan det lett fortone seg som en lege som medisinerer sin pasient uten å ha stilt en diagnose. Han kan ha flaks og gi pasienten en medisin som virker, men faren for feilmedisinering er absolutt til stede. I beste fall skjer det ingen bedring hos pasienten – i verste fall kan pasienten bli verre.

Slik vil det også være i en virksomhet. Dersom vi ikke er helt bevisst hvilken tilstand virksomheten er i og hva marked, eiere og kunder forventer av oss vil det være svært vanskelig å igangsette utviklings- og endringsprosesser som er treffsikre. Her er gode verktøy håndtert av dyktige mennesker det som skal til for å få gode analyser. Med verktøyet XOS – Xpand Operating System – kan vi på en enkel måte hjelpe med å reflektere over hvilke deler av virksomheten som trenger justeringer.

Praktisk bruk av XOS

Det finnes mange verktøy for å analysere og forstå situasjoner, men hvor godt de fungerer avhenger stort sett av brukeren. Her gir Johannes Huger en enkel innføring i bruken av XOS – xpand operating system.

Det er ofte krevende å holde oversikten på alle områder i en bedrift eller organisasjon, særlig når den vokser. XOS er et verktøy som hjelper deg som leder å få oversikt og gjøre en evaluering av alle de syv viktigste områdene for å ha en robust virksomhet. Ved å gå inn på hvert av de syv områdene –

 • kultur/visjon,
 • lederskap,
 • kundefokus,
 • strategi/innovasjon,
 • organisasjon/prosess
 • personell og HR
 • resultat og økonomi

får du et godt startpunkt for hvor fokus trenger å være for videre utvikling.

Abonner på vårt nyhetsbrev

* indikerer påkrevd