Nytt 2016-12-15T23:13:59+00:00

Ta temperaturen på din organisasjon og få et konkret handlingsverktøy

Ny norsk versjon av Xpand operativsystem (XOS)

XOS er en enkel «systemsjekk» for organisasjoner. Mye av organisasjonenes arbeid handler om mennesker og deres samhandling med hverandre. Samtidig kan systemet i en organisasjon sammenlignes med operativsystemet i en PC. Ingen datamaskin fungerer uten et operativsystem. Et stabilt og velfungerende operativsystem gir mulighet til å gjennomføre oppgavene som skal løses. Hvor godt fungerer operativsystemet i din organisasjon? Hvordan er organisasjonens helsetilstand? XOS skal være til hjelp for deg som enkeltperson, teamdeltaker og leder. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan XOS kan benyttes i din organisasjon.

Ønsker du å vite mer eller få et tilbud på hvordan vi kan gjennomfører en XOS i din organisasjon så ta gjerne kontakt.

Fungerer teamet ditt?

Team – drøm eller mareritt? De fleste har sikkert opplevd begge deler. Å være del av en gruppe eller et team som fungerer, gir masse energi, overskudd og dere får til mer enn dere hadde forestilt dere iladf7x. Eller – teamet fungerer overhodet ikke, du blir motløs og du selv eller kanskje noen av de andre blir syke av samarbeidet. Resultatene er dårlige, og ingenting fungerer. Hva er det som gjør disse forskjellene?

I denne korte videoen tar Johannes Hüger for seg noen av kjennetegnene ved gode og dårlige team, og gir noen enkle tanker rundt temaet.

Sunnhet i en turbulent tid

Verden i dag blir mer og mer kompleks og turbulent. Selv om vi lever i en rolig krok på denne jorda, påvirkes vi stadig oftere direkte av hva som skjer i verden for øvrig. Fallende oljepriser, økende migrasjon, større økonomiske forskjeller både internt i land, mellom regioner og verdensdeler – det er ingenting som tyder på roligere tider med det første.

Både for å fungere godt selv og for å forebygge store, negative samfunnsomveltninger, er vi avhengige av sunne og friske enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som tar gode valg og beslutninger. I møte med nye utfordringer kan vi ikke handle ut fra frykt eller drømme oss tilbake til tidligere tider, men må komme opp med innovative løsninger og gode ideer som bygger resiliente og sunne individer, organisasjoner og samfunn.

Vi i xpand ønsker å bidra i denne utviklingen. Det gjør vi gjennom prosesser og verktøy som legger vekt på
– Et sunt indre liv
– En sunn livsstil
– Sunne team
– Sunne organisasjoner

Ledere som lykkes med å utvikle disse fire områdene i eget og andres liv, og i omgivelsene rundt seg, vil forme samfunnet i en positiv retning i årene fremover.

«Den rette diagnosen»

Jeg har ved flere anledninger møtt ledere som utrykker seg omtrent slik. «Vi så muligheten for seint. Vi var ikke forberedt godt nok til å ta den. Det var derimot vår konkurrent – så de tok dette markedet».

Eller de forteller en historie med følgende innhold:
«Vi ser vi har noen utfordringer i vår virksomhet med at markedet blir tøffere, marginene utfordres og det slites hardt på ansatte».

Det som slår meg er at flere av disse lederne er usikre på HVORDAN de skal ta mulighetene som byr seg eller takle de utfordringene som oppstår, HVORDAN de skal gjennomføre prosessen og HVA de skal få ut av det hele.

Uten sammenligning for øvrig kan det lett fortone seg som en lege som medisinerer sin pasient uten å ha stilt en diagnose. Han kan ha flaks og gi pasienten en medisin som virker, men faren for feilmedisinering er absolutt til stede. I beste fall skjer det ingen bedring hos pasienten – i verste fall kan pasienten bli verre.

Slik vil det også være i en virksomhet. Dersom vi ikke er helt bevisst hvilken tilstand virksomheten er i og hva marked, eiere og kunder forventer av oss vil det være svært vanskelig å igangsette utviklings- og endringsprosesser som er treffsikre. Her er gode verktøy håndtert av dyktige mennesker det som skal til for å få gode analyser. Med verktøyet XOS – Xpand Operating System – kan vi på en enkel måte hjelpe med å reflektere over hvilke deler av virksomheten som trenger justeringer.

Investering i mennesker – et lønnsomt arbeid

Etter over 20 år som leder og lederutvikler har jeg blitt mer og mer overbevist om lønnsomheten ved å investere i HR (Human Resource), dvs. menneskene i organisasjonen. De menneskelige ressursene i en organisasjon skaper verdiene, og den kompetansen (menneskelige kapitalen) de besitter og utvikler har vesentlig betydning for de økonomiske resultatene. Jeg møter en del ledere som omtaler personalet som den største kostnaden. Dette er ikke direkte usant regnskapsteknisk, men det kan avdekke et syn på at menneskene i organisasjonen først og fremst er en kostnad og ikke en kapital.

I xpand er vi opptatt av å hjelpe ledere og organisasjoner til å utvikle denne kapitalen, og å legge til rette for at menneskene i organisasjonen trives og utvikler seg. Målet er gode resultater, men middelet er menneskene. Det er utrolig hvor mye gull det finnes i hvert enkelt menneske. Det trengs imidlertid både gjødsel og vann (les: god ledelse) for å få ut dette potensialet.

Hvordan få dette til? For det første bør det finnes gode verktøy og systemer for HR-arbeidet i organisasjonen. Jevnlige arbeidsmiljøundersøkelser, gode kompetanseplaner, gode samtaleverktøy og ryddige arbeidsbetingelser og -ordninger. Her er det stort forbedringspotensial, særlig i små og mellomstore bedrifter og organisasjoner. Det merkes nok ikke på kort sikt om dette ikke er på plass, men kostnadene på lengre sikt kan bli store.

En av nøklene til å lykkes på HR-området er selvsagt at det finnes avsatte ressurser (egne eller innleide) som evner å skape system og orden på området. Ingenting av dette gjør seg selv, men må prioriteres. Får man til dette, samtidig som det finnes kompetente ledere som evner å utøve god personalledelse, er det store sjanser for at humankapitalen kan trives og utvikles.

Utvikling og trening av mennesker er et langsiktig arbeid, men det gir også lang avkastning både for organisasjonen og det enkelte mennesket. Mennesker som opplever å bli sett, bekreftet og utfordret vil som oftest både prestere godt og gi god pay-back av investeringen. En klar vinn-vinn-situasjon!

I Xpand har vi nå utviklet et konsept for verdiforankret ledelse, som blant annet har som mål å utvikle dyktige og robuste ledere, team og organisasjoner. Et fokus her er å hjelpe den enkelte leder til å mestre kunsten det er å lede høykompetente mennesker, som på mange områder er dyktigere enn dem selv. Stikkord her er bevisste verdier, trygghet på egen lederrolle og et liv i balanse og harmoni med seg selv. En leder med et godt liv er som regel også en bedre leder for sine medarbeidere.

Praktisk bruk av XOS

Det finnes mange verktøy for å analysere og forstå situasjoner, men hvor godt de fungerer avhenger stort sett av brukeren. Her gir Johannes Huger en enkel innføring i bruken av XOS – xpand operating system.

Det er ofte krevende å holde oversikten på alle områder i en bedrift eller organisasjon, særlig når den vokser. XOS er et verktøy som hjelper deg som leder å få oversikt og gjøre en evaluering av alle de syv viktigste områdene for å ha en robust virksomhet. Ved å gå inn på hvert av de syv områdene –

  • kultur/visjon,
  • lederskap,
  • kundefokus,
  • strategi/innovasjon,
  • organisasjon/prosess
  • personell og HR
  • resultat og økonomi

får du et godt startpunkt for hvor fokus trenger å være for videre utvikling.

Abonner på vårt nyhetsbrev

* indikerer påkrevd