Om xpand

Vår visjon er å hjelpe mennesker, organisasjoner og bedrifter å ta gode valg og prioriteringer

Vi tror at organisasjoner hele tiden utvikles og endres gjennom mennesker; ledere og medarbeidere som tar ansvar i organisasjonen og skaper resultater – for den enkelte, for eierne/interessentene og for samfunnet.

Xpand har over 30 år utviklet en helhetstenkning rundt ledelse som vi har gitt navnet verdiforankret ledelse. Dette ligger til grunn for vår tilnærming når vi arbeider med personlig utvikling, lederutvikling, teamutvikling, og organisasjonsutvikling.

Vårt mål er å hjelpe deg og din organisasjon til å ta gode valg og prioriteringer.

Xpand ble grunnlagt av Paul Ch. Donders i Tyskland i 1987 som et institutt for ”Management and Coaching”. I dag finnes Xpand i Tyskland, Nederland, Skottland, Sveits, Østerrike, Frankrike, Ungarn, Syd-Tyrol (Italia), Sør-Afrika og Norge.

Xpand Norge AS ble etablert i 2006 av Øivind Augland og Albert Hoekstra (Nederland). Våren 2012 ble Alf Birger Eikaas med som konsulent og partner, og ved årsskiftet 2016 gikk også Arnstein Moy og Knut H. Jahr inn i selskapet. Vi arbeider både med næringsliv og non-profit organisasjoner.

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand