Vi i xpand tror at organisasjoner hele tiden utvikles og endres gjennom mennesker; ledere og medarbeidere som tar ansvar i organisasjonen og skaper resultater – for den enkelte, for eierne/interessentene og for samfunnet.

Kjerneressursen i enhver organisasjon består av medarbeidere med ulike holdninger og verdier, bevisste eller ubevisste. Disse viser seg gjennom de handlinger og prioriteringer som gjøres hver dag.

Verdiene sier noe om hvordan vi ønsker å arbeide sammen og vil på en grunnleggende måte forme kulturen i organisasjonen. En sunn organisasjon har klar forståelse av disse i tillegg til en visjon og strategi som gir retning og sier noe om hvor vi skal, hva vi skal gjøre og hvorfor.

Bærekraftige organisasjoner arbeider med å utvikle menneskene i organisasjonen og har samtidig fokus på resultater. Ledere og medarbeidere vokser både i kunnskap og ferdigheter samtidig som holdninger og karakter utvikles. Vi tror at hvert menneske og hver organisasjon er unik, og må jobbe med egen identitet.

Xpand har over 30 år utviklet en helhetstenkning rundt ledelse som vi har gitt navnet verdiforankret ledelse. Dette ligger til grunn for vår tilnærming når vi arbeider med personlig utvikling, lederutvikling, teamutvikling, og organisasjonsutvikling.