Vinteren 2016 ble Arnstein Moy med som konsulent og partner i xpand Norge. Han begynte «på gulvet» som elektrikerlæring, og har blitt gitt stadig ny tillitt både som tillitsvalgt, i styrer og på ledernivå. De siste årene har han vært sentral i store forretningsutviklinger på Sørlandet og med nordiske ambisjoner.

Som en del av dette arbeidet har Arnstein også vært med i gjennomføringen av store fusjonsprosesser samt utvikling og implementering av kommunikasjons- og markedsstrategier og selskapers verdiplattform.

Arnstein er sentral i utviklingen av LOI mentorprogrammet for unge ledere.