«Resiliens er en persons evne til å håndtere overraskelser, endringer og uventede tilbakeslag på en sunn måte»

Xpand tilbyr 1-2 dagers kurs om Resiliens. Dette er et inspirerende og motiverende kurs for team og grupper som ønsker å sette fokus på et aktuelt og viktig tema. Hvordan kan vi utvikle en slitesterk og robust livsstil i en hverdag preget av endringer og usikkerhet? Hva må til for at du og dine kolleger skal oppleve større grad av resiliens og robusthet på jobben og i fritiden? Hvordan unngå negativt stress og utbrenthet, i tider med utrygge rammer, endringer og press i mange retninger?

  • 7 områder for utvikling av resiliens
  • Hva menes med resiliens?
  • Hvordan forebygge utbrenthet?
  • Hvordan trene seg selv?
  • Personlighet, kommunikasjon og konflikthåndtering (dag 2)
  • Resiliens-scanning/egenevaluering

Varighet: 1-2 dager (2 dager gir tid til relaterte temaer som konflikthåndtering og kommunikasjon)

Pris: 1500,- per person per dag (eks. mva.)* (minimum 12 000,- per dag)

Sted: Etter ønske 

Kontakt:

               

Per Jonas Noreng                Kjetil Spilde

Tlf: 92 81 72 77                     Tlf: 92 42 20 11 
perjonas@xpand.no            kjetil@xpand.no

 

* Oppdragsgiver dekker lokaler, servering og kursholders reisekostnader