Ny norsk versjon av Xpand operativsystem (XOS)

XOS er en enkel «systemsjekk» for organisasjoner. Mye av organisasjonenes arbeid handler om mennesker og deres samhandling med hverandre. Samtidig kan systemet i en organisasjon sammenlignes med operativsystemet i en PC. Ingen datamaskin fungerer uten et operativsystem. Et stabilt og velfungerende operativsystem gir mulighet til å gjennomføre oppgavene som skal løses. Hvor godt fungerer operativsystemet i din organisasjon? Hvordan er organisasjonens helsetilstand? XOS skal være til hjelp for deg som enkeltperson, teamdeltaker og leder. Ta gjerne kontakt for å høre mer om hvordan XOS kan benyttes i din organisasjon.

Ønsker du å vite mer eller få et tilbud på hvordan vi kan gjennomfører en XOS i din organisasjon så ta gjerne kontakt.