Per Jonas Noreng

Per Jonas har en mastergrad i Organisasjon og Ledelse fra NTNU, med spesialisering i relasjonsledelse, veiledning og coaching. Masteroppgaven hans ble skrevet om utbrenthet i frivillige organisasjoner. Han har erfaring fra å arbeide med lederutvikling, teamutvikling, prosjekter og kommunikasjon i ideelle organisasjoner. Per Jonas motiveres av å jobbe med mennesker, og bidra til at [...]

Per Jonas Noreng2022-01-19T14:14:53+01:00

Aasmund Erlandsen

Aasmund er Managing Partner av Xpand Norge AS. Han har utdannelse som petroleumsingeniør med mastergrad i ledelse. Med hovedsakelig bakgrunn fra olje- og gassindustrien har Aasmund hatt lederroller i store og små norske og internasjonale selskaper, så vel oppstartsselskaper som veletablerte. Gjennom flere år har han ledet og vært involvert i virksomheter i land som [...]

Aasmund Erlandsen2020-12-17T14:55:52+01:00

Kjetil Spilde

Kjetil er utdannet Can.Mag, har videreutdanning  i Ledelse og Coaching. Han har arbeidet med lederutvikling og team utvikling i organisasjoner i Norge og Europa fra 2004. Verdsetter å få fram det fulle potensiale i enkeltmennesker og virksomheter. Bidrar også i oppstartsfaser i prosjekter og organisasjonsetablering. Kontakt kjetil@xpand.no (+47) 924 [...]

Kjetil Spilde2020-10-11T21:29:45+02:00

Martin Morfjord

Martin har vært partner og rådgiver i Xpand siden august 2017. Martin har en bred erfaring som gründer, konseptutvikler, interaksjonslæring og hvordan design og læring går hånd i hånd. Martin har en BA i Teologi med fokus på læring og pedagogikk. Desuten har Martin en AP-degree fra Copenhagen Technical Academy i Multimedie-design og kommunikasjon. [...]

Martin Morfjord2022-01-19T14:13:53+01:00

Øivind Augland

Øivind er grunnlegger og daglig leder av Xpand Norge AS. Han er utdannet cand.teol og har arbeidet som prest, men har i de siste 10 årene flyttet fokuset. Nå jobber han tett med en rekke toppledere som personlig coach, og har bidratt med ledertrening og strategiutvikling i flere store organisasjoner og bedrifter. Ta en [...]

Øivind Augland2020-12-17T14:44:11+01:00

Arnstein Moy

Arnstein har en bred ledererfaring både fra næringsliv og organisasjonsliv. Han startet sin karriere som lærling og har hatt både styre- og leder-roller i flere større virksomheter. Gjennom sine tillitsverv lokalt og sentralt i LO-forbundet EL&IT har han også tilegnet seg en bred erfaring på hvordan partene i arbeidslivet kan jobbe sammen på en [...]

Arnstein Moy2022-01-19T14:17:15+01:00
Go to Top