Alf Birger Eikaas
Partner
 

Alf begynte i Xpand våren 2012. Han er utdannet cand.mag. og Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han har arbeidet som leder siden 1999 i flere ulike bransjer, også internasjonalt. Et fellestrekk ved disse lederstillingene har vært ansvaret for å etablere nye avdelinger eller virksomheter.

Som konsulent vektlegger han gjennomsiktighet og forankring i prosessene for å sikre at resultatene blir i tråd med målene som settes. Ut fra egen bakgrunn har han lang erfaring innen utvikling av visjoner og mål, teambygging og endringsledelse i en operativ hverdag.

Kontakt

alf@xpand.no
+47 466 97 178