Arnstein Moy
Partner
 

Arnstein har en bred ledererfaring både fra næringsliv og organisasjonsliv. Han startet sin karriere som lærling og har hatt både styre- og leder-roller i flere større virksomheter.

Gjennom sine tillitsverv lokalt og sentralt i LO-forbundet EL&IT har han også tilegnet seg en bred erfaring på hvordan partene i arbeidslivet kan jobbe sammen på en god måte.

Som leder har Arnstein særlig jobbet med forretnings- og organisasjonsutvikling der sammenhengen mellom de menneskelige ressursene og virksomhetens evne til å skape resultater har stått i sentrum.

Han har også hatt en sentral rolle i oppbyggingen av flere større nasjonale selskaper. Som en del av dette arbeidet har Arnstein også vært med i gjennomføringen av store fusjonsprosesser samt utvikling og implementering av kommunikasjons- og markedsstrategier og selskapers verdiplattform.

Han har fungert som mentor i flere regionale lederutviklings-programmer bla. i regi av Agder Forskning og NHO.

For å se en videopresentasjon av Arnstein kan du klikke her.

Kontakt

moy@xpand.no
(+47) 900 67 997