Camilla Kokai
Rådgiver
 

Camilla Kokai har i over 20 år arbeidet med pedagogiske og psykologiske prosesser, og har bred erfaring fra mange foretak og organisasjoner innen ledelse, kommunikasjon, motivasjon, salg og livsmestring. Hun er utdannet adjunkt, underviste 9 år i skolen, drev med internasjonal skoleutvikling i EU regi, og var øvingslærer for lærerstudenter. Hun er i tillegg utdannet Prestasjons Coach, har NLP, «Coaching, selvledelse og emosjonell intelligens» fra BI, og diverse Enneagram-fordypninger fra Oslo og København. Hun arbeider nå med bok og e-læring rundt Enneagrammet som innsikt, verktøy og metode, og kan tilføre en solid mental verktøykasse til bruk i hverdagen.

Gjennom KOKAI kompetanse har hun arbeidet selvstendig med verdibasert ledelse og bevisst kulturutvikling i 13 år, og slutter seg nå til Xpand.

Kontakt

camilla@kokai.no
(+47) 93 25 75 07