Kjetil Spilde
Partner
 

Kjetil er utdannet Can.Mag, har videreutdanning  i Ledelse og Coaching. Han har arbeidet med lederutvikling og team utvikling i organisasjoner i Norge og Europa fra 2004.

Verdsetter å få fram det fulle potensiale i enkeltmennesker og virksomheter. Bidrar også i oppstartsfaser i prosjekter og organisasjonsetablering.

Kontakt

kjetil@xpand.no
(+47) 924 22 011