Kristian Råmunddal
Partner
 

Kristian har variert erfaring med operativ ledelse, forretnings-/næringsutvikling, prosjektledelse, gründerprosjekter og regional utvikling. Den faglige bakgrunnen er en mastergrad i strategi og ledelse fra BI og en bachelorgrad fra Norges Markedshøyskole. Han har også vært sertifisert som Persolog DISK trener siden 2010, og har sertifisering innen Prince2 prosjektmetodikk. Kristian har lang erfaring fra lederstillinger i næringsliv og offentlig sektor. De siste årene har han vært daglig leder i regionsamarbeidet Knutepunkt Sørlandet. I perioden 2015-2016 var han prosjektkoordinator for arbeidet med K5-prosessen, som la grunnlaget for videre arbeid med sammenslåing av Kristiansand, Søgne og Songdalen. I 2018 har Kristian et deltidsengasjement for Kristiansand kommune, som prosjektleder for det regionale prosjektet i Byregionprogrammet i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Kristian ser frem til videre utfordringer innen utviklingsprosesser, prosjektstyring, organisasjonsutvikling og ledelse, for samarbeidspartnere i næringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner. 

Kontakt

kristian@xpand.no