Martin Morfjord
Partner
 

Fra august 2017 er Martin partner og rådgiver i Xpand. Martin har en bred erfaring som gründer, konseptutvikler, interaksjonslæring og hvordan design og læring går hånd i hånd.  Martin har en BA i Teologi med fokus på læring og pedagogikk. Desuten har Martin en AP -degree fra Copenhagen Technical Academy i Multimedie design og kommunikasjon.