Per Jonas Noreng
Rådgiver
 

Per Jonas har en mastergrad i Organisasjon og Ledelse fra NTNU, med spesialisering i relasjonsledelse, veiledning og coaching. Masteroppgaven hans ble skrevet om utbrenthet i frivillige organisasjoner. Han har erfaring fra å arbeide med lederutvikling, teamutvikling, prosjekter og kommunikasjon i ideelle organisasjoner.

Per Jonas motiveres av å jobbe med mennesker, og bidra til at de finner sine iboende ressurser og hjelpe de med å se hvordan de kan bruke disse ressursene på en god måte.

 

Kontakt

perjonas@xpand.no
(+47) 928 17 277