Sommerferien er over for de fleste av oss, og vi er tilbake i hverdagen. Er det en glede å komme tilbake, eller er det et ork å kjenne på de samme problemene og utfordringene som var der før ferien begynte?

De fleste av oss har nok noe av begge deler. Forhåpentlig sitter vi med en tilstrekkelig mengde interessante arbeidsoppgaver og nok hyggelige kolleger til at hverdagen er en glede, og at vi kan leve godt selv med det som ikke er så greit.

Så er det også mulig å bruke noe av høsten til å se hva som kan endres eller utvikles, både personlig og i virksomheten. Stort sett alle bedrifter og virksomheter må forholde seg til disse fem områdene:

  • Være kundeorientert
  • Ha en klar og tydelig strategi
  • Organisering og prosesser som er effektive og «lean»
  • Personal og HR som sikrer at nødvendig kompetanse er tilgjengelig
  • God økonomistyring med sunne resultater

Alt dette avhenger av godt lederskap, men selv den beste kan slite i møte med en kultur som ikke fremmer gode holdninger og gjenspeiler sunne verdier. Peter Drucker, forfatter av mange klassikere innen markedsføring og forretningsledelse, sier at «culture eats strategy for breakfast». Det å være bevisst hva slags arbeidsmiljø og hvilke verdier som preger ledere, andre og meg selv, er utrolig viktig for å nå de målene bedriften eller organisasjonen har.

Så er det ikke alltid enkelt å holde fokus på alle disse syv områdene – kultur, lederskap, kundefokus, strategi, organisering, HR og økonomi – samtidig. Gjennom høsten kommer vi til å dele både videoer og blogartikler med fokus på noen av disse områdene. På den måten håper vi å bidra til å bevare og styrke gleden ved å komme tilbake til hverdagen – fordi virksomheter består av mennesker, og begge deler trenger utvikling og nye impulser for å leve godt og skape gode resultater.

Vi i xpand ønsker deg velkommen tilbake til jobb, og håper du får mange gode arbeidsdager utover høsten!