Tjenester

Vår fortelling

Om vi bruker et bilde fra fjellheimen, så befinner vi oss alle på vandring. Vi kan gå alene eller sammen med andre. En fjelltopp representerer de konkrete målene vi har satt oss, og hvor vanskelig toppen er kommer an på hvor høye mål vi har.

Hvordan vi gjør reisen opp dit styres av våre verdier – hvordan vi jobber sammen og hva som ligger igjen etter oss langs ruta. Motivasjonen vår er det vi håper å få se eller oppleve når vi når målene våre – dette er vår visjon eller drøm.

I dette bildet er vi i xpand fjellguider som hjelper enkeltpersoner eller grupper på denne reisen. Vi kan gå sammen et kortere eller lengre stykke av veien, og bidra på flere ulike måter. Det kan være å definere mål, visjoner og verdier, eller hjelpe med å finne den beste måten å organisere gruppen eller teamet. Noen ganger må man se på økonomien – kostnader eller investeringer som må gjøres. Av og til er det oppstått konflikter som trenger å finne en løsning.

Skulle det trenges kompetanse vi i xpand ikke har selv, er det stor sannsynlighet for at vi vet hvor den kan finnes.

Omstilling og endring er blitt det eneste konstante

Team som kjenner og utnytter hverandres styrker oppnår utrolige resultater sammen

Med god livsbalanse bygger du robusthet i deg selv og dine omgivelser

Med en tydelig visjon som gir retning og klare verdier som gir mening får du en bevisst kultur som skaper resultater

Som leder eller grunder må du lede en organisasjon gjennom komplekse utfordringer i en verden som stadig endrer seg