Lederutvikling

Autentisk ledelse

Som leder eller grunder må du lede en organisasjon gjennom komplekse utfordringer i en verden som stadig endrer seg. En nøkkelfaktor er at ditt eget lederskap stadig utvikler seg sammen med organisasjonen og forløser potensialet i dine medarbeidere.

Ledere skal utvikle sine medarbeidere samtidig som de leverer resultater. Den personlige veksten må også være balansert mellom kompetanse og karakter. Når ledere vokser i alle disse fire områdene så vil lederens naturlige autoritet vokse.

Dette er grunnlaget for våre verdiforankrede lederutviklingsprogram – at du skal utforske og utvikle din naturlige lederstil parallelt med at du vokser i dine lederferdigheter. Gjennom samtaler tar vi opp en rekke ulike områder:

  • Ledelse i det 21 århundre
  • Din ledelseshistorie og verdier
  • Ditt potensial – styrker, motivasjon, talent og verdier
  • Dine utviklingsveier: ledelse og fag kompetanse
  • Bygge en sunn livsstil med integrasjon av jobb og fritid
  • Mitt team av støttespillere og mentorer

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand