Omstillings-og endringsprosesser

 

Endring har blitt normalsituasjonen i de fleste organisasjoner. Utviklingen i samfunnet går med stadig raskere tempo. Organisasjoner uten målrettet fokus på endring og utvikling kan fort tape sin posisjon og innflytelse. Omstilling og endring kan f.eks. være nødvendig som følge av: 

 • Fusjoner og nye samarbeidspartnere
 • Endringer i marked og målgrupper
 • Endringer i regulering, lovgivning og offentlige rammer
 • Nye økonomiske rammebetingelser
 • Utvikling av nye satsings-/forretningsområder
 • Digitalisering og andre nye arbeidsmetoder
 • Endringer i offentlig sektor

Hvordan kan Xpand bidra?

Gjennom 25 år har Xpand hjulpet europeiske organisasjoner med å forstå seg selv og sine omgivelser, og gjennomføre målrettede endrings- og utviklingsprosesser. Dermed har våre norske rådgivere en solid verktøykasse og erfaringsdatabase til disposisjon når vi arbeider i lokale organisasjoner. Alle våre rådgivere har lang erfaring fra arbeid i næringsliv, offentlig sektor og ideelle organisasjoner. I endrings- og utviklings-prosesser kan vi blant annet bidra til å:

 • Sikre god forståelse og erkjennelse av nåsituasjon
 • Avklare og sette nye målsetninger og hensiktsmessige strategier for måloppnåelse
 • Identifisere nye muligheter, markeder og satsingsområder
 • Bidra i strategi- og planarbeid
 • Beskrive og etablere prosesser som fører frem til ønsket endring
 • Implementere og gjennomføre av vedtatt endringsprosesser

Verktøy

Vi har gjennomprøvde prosessverktøy og erfaring innen

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand