Organisasjonsutvikling

XOS – xpand operating system

Selv om organisasjoner erfarer nærmest konstant endring, blir organisasjonsutvikling ofte gjennomført som tidsbegrensede engangs-prosjekter. Som partnere ønsker vi å bidra til å bygge bærekraftige organisasjoner hvor prosesser som involverer utvikling av visjoner, mål, strukturer, ansatte og arbeidsmiljø går hånd i hånd.

Xpand har utviklet et refleksjonsverktøy – XOS – som gir ledere i både nye og gamle organisasjoner en hjelp til på en enkel måte å reflektere over status og hvilke områder som enhver tid vil være viktig å sette fokus på. På den måten kan det også stilles en enkel «diagnose». Dette øker muligheten for ledere til raskt å kunne gjøre de justeringene som må til om det er endring i struktur, tilførsel av kompetanse eller andre forhold. Gjennom forskning på voksende organisasjoner har vi kommet frem til syv viktige områder som former hver bedrift. I sentrum setter vi lederskap og kultur.

Områdene som vi kan hjelpe dere å reflektere over er:

  • Kultur
  • Ledelse
  • Kundeorientering
  • Strategi og innovasjon
  • Organisasjon og prosesser
  • Personal og HR
  • Økonomi og resultater

Gjennom integrering av rådgivning, fasilitering, trening og coaching sikrer vi merverdier både for organisasjoner og menneskene i organisasjonen. Vår styrke er å bistå personer og organisasjoner i deres utvikling med klare resultater som mål.

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand