Team utvikling

Styrke mennesker og organisasjoner

 

Et team er en mangfoldig samling av unike individer med hver sine styrker og talenter. Lederens utfordring er å hjelpe teamet i å lykkes med å oppnå organisasjonens mål. I tider med store endringer både i organisasjonsformer og stillingsinstrukser, har de fleste av oss erfart hvor vanskelig det kan være å endre på innarbeidede rutiner og vaner. Vi har ofte blitt engasjert for å støtte enkeltpersoner, team eller hele organisasjoner som opplever at arbeidsmiljøet har blitt satt under press av disse endringene.

Ut fra våre og andres erfaringer er vi overbevist om at sunne arbeidsmiljø og gode jobbrelasjoner reduserer kostnader og øker produktiviteten. I et velfungerende og effektivt team kjenner medlemmene hverandre og hverandres kommunikasjonsstil. De er bevisst sine egne styrker og styrkene hos de andre.

Ved å bruke åpne og gjennomsiktige prosesser samarbeider vi med våre kunder for å styrke arbeidsmiljøet. xpand bruker blant annet Persolog Personprofil. Dette verktøyet er et anerkjent og mye brukt atferdsverktøy på verdensbasis. Det er særlig nyttig for å oppdage motivasjonsfaktorer og individuelle behov for daglig liv og arbeide.

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand