30 rokov

vzdelávame a trénujeme lídrov

Hodnota človeka

Kultúra pomáhania

Zdravé vzťahy

Etická inteligencia

Kvalita, procesy, výnimočnosť

Zodpovednosť a osobnostný rozvoj

Kreativita, odvaha, sociálna zodpovednosť

Osobnostný rozvoj

 • Na to aby sme sa efektívne rozvíjali potrebujeme nové impulzy. Týkajú sa rozmýšľania a správania. Len takto posúvame hranice a nachádzame nové možnosti.
 • Xpand pomáha lídrom a zamestnancom objavovať vlastné schopnosti, dary a hodnoty a následne ich rozvíjať a efektívne používať.
 • Xpand procesy pomáhajú smerom k dobrým rozhodnutiam a prioritám.
 • Xpand nástroje sú použiteľné pri budovaní kariéry aj v osobnom koučingu.

Rozvoj líderských schopností

 • Líder vedie organizáciu procesom komplexných výziev a prekážok vo svete, ktorý sa neustále mení.
 • Líder ručí za výsledky a zároveň rozvíja svojich spolupracovníkov.
 • Líder rastie, keď rastú jeho zručnosti a charakter.
 • Keď líder rastie v oblasti výsledkov, rozvíjania spolupracovníkov, v zručnostiach a charaktere, jeho autorita prirodzene rastie.

Rozvoj a budovanie tímu

 • Tím je pestré zoskupenie unikátnych osobností a vzájomná kombinácia ich hodnôt, schopností, darov a motivácií.
 • Líder pomáha tímu dosiahnuť cieľ, ktorý je určený organizáciou.
 • Líder pomáha meniť zažité, neefektívne procesy a spôsoby rozmýšľania.
 • Zdravé pracovné prostredie a dobré pracovné vzťahy redukujú náklady a zvyšujú produktivitu.
 • V dobre fungujúcom tíme sa ľudia poznajú. Poznajú svoje komunikačné štýly, svoje osobnostné predpoklady a motivačné okolnosti.

Rozvoj a budovanie organizácie

 • Zdravé firmy a organizácie prechádzajú zmenami. Procesy rozvíjania vízií, cieľov, štruktúr, zamestnancov a pracovného prostredia musia navzájom držať tempo a rozumne sa dopĺňať.
 • Xpand vyvinul pracovný nástroj XOS (xpand operating system), ktorý pomáha lídrom reflektovať skutočný stav a pomáha identifikovať oblasti, ktoré potrebujú intenzívnejšiu pozornosť. Lídrovi pomáha rýchlejšie reagovať na nové výzvy a vykonať potrebné zmeny vrámci štruktúry firmy.
 • Výskum zdravo rastúcich organizácií zadefinoval sedem oblastí, ktoré sú dôležité pre formovanie každej organizácie. Dôležitá je scopnosť viesť a udávať smer. Nad tým všetkým je samotná kultúra organizácie, ktorá ovplyvňuje či zvolená štruktúra, alebo systém zlyhá, alebo prinesie želané výsledky.

Pomáhame ľuďom, firmám a organizáciám rozvíjať sa a rásť

Zdravé rganizácie sa stále rozvíjajú a menia. Skvelé výsledky sú zavislé na profesionálnych zručnostiach a kvalifikovaných rozhodnutiach zamestnancov a lídrov na všetkých úrovniach.

Máte záujem o tréning?

Kontaktujte nás, radi si dohodneme detaily.

  captcha

  Náš tím

  Ing. Mgr. Slavomír Slávik, PhD.
  Ing. Mgr. Slavomír Slávik, PhD.
  školiteľ a riaditeľ xpand Slovakia
  Mgr. Ondrej Kolárovský
  Mgr. Ondrej Kolárovský
  školiteľ
  Paul Donders
  Paul Donders
  riaditeľ a zakladateľ xpand International

  Povedali o xpand tréningoch:

  „Získal som motiváciu a lepšie poznanie toho, čo je dôležité keď vediem ľudí. Získal som nádej pre lepšiu budúcnosť.“

  Andrej Adamuščin

  Univerzitné pastoračné centrum MOSTY v Bratislave

  „Tréning mi pomohol spoznať viac sám seba. Povzbudil ma do nových vecí. Pomohol mi objavovať cestu pre ďalších 10 rokov..“

  Ladislav Ivenecký

  CEO, Esten

  „Bez tohto tréningu by som bol dnes možno vyhorený. Moja odolnosť pomaly rastie a vidím ovocie kurzu kreatívne plánovanie života.“

  Marek Ivan

  farár

  Xpand bol založený v roku 1987 v Nemecku. Pôvodne ako inštitút pre “Manažment a koučing”.

  Xpand pracuje v Nemecku, Škótsku, Švajčiarsku, Rakúsku, Francúzsku, Maďarsku, Taliansku, Kanade, Južnej Afrike, Španielsku a Nórsku.