På väg – men vart, hur och varför?

Livet kan liknas vid en vandring i fjällen. Fjälltoppen som vi siktat in oss på, representerar det konkreta mål som vi satt upp. Om vi lyckas nå dit eller ej, beror på hur väl rustade vi är för vandringen och att hantera de utmaningar som vi kommer att ställas inför.

Det handlar om motivation. Varför vi har valt att ge oss ut på vår vandring, vad som driver oss och får oss att vilja kämpa mot målet. Vilken är vår vision? Vad är det vi hoppas få se när vi kommer fram?

Det handlar också om hur vi planerar och lägger upp vandringen, vår strategi för att i olika etapper ta oss till toppen. Men också om vad vi har med oss i ryggsäcken.

Även våra värderingar, hur vi väljer att genomföra vandringen, spelar roll. Som t ex hur vi samarbetar med andra och tar vara på våra resurser.

Om vi fortsätter liknelsen med fjällvandringen, så fungerar vi i xpand som fjällguider som hjälper enskilda personer eller grupper på deras resa. Vi kan gå tillsammans en kortare eller längre sträcka, beroende på behoven. Det kan handla om att definiera visioner, mål och värderingar, att formulera en strategi eller att hitta bästa sättet att organisera gruppen på. Någon gång behöver man fundera över hur resurserna kan användas på bästa sätt. Och ibland kanske det uppstår konflikter som behöver få en lösning.

Kontakta oss, så kommer vi gemensamt fram till ett upplägg som passar er organisation i den situation som ni befinner er i.

Personlig

utveckling

Upptäck din potential
Utveckla din kapacitet
Uppnå mål som ger dig mening

Ledarskaps-
utveckling

För att kunna leda andra,
måste du kunna leda dig själv

Team-
utveckling

Frigör den kraft som finns
i välfungerande team

Organisations-
utveckling

Förbered för framtiden
genom en medveten strategi
för ständig utveckling