Utveckla ett värdeförankrat ledarskap

Ledarna spelar en avgörande roll för en organisations framgångar, vilket gör att man som ledare har stora förväntningar på sig – från ägare och uppdragsgivare om att leverera goda resultat, och från medarbetare om att vara tydlig, inspirerande, förtroendeingivande och inkluderande. Samtidigt har förutsättningarna att utöva ledarskap förändrats mycket under de senaste decennierna, och man tvingas navigera i en omvärld präglad av allt större osäkerhet, ökad grad av komplexitet och ständiga förändringar.

För att hantera kraven krävs en förmåga att kunna fokusera på både resultat och relation och att man utvecklar såväl sin kompetens som sin karaktär. Och ska du kunna leda andra, måste du först kunna leda dig själv – du behöver alltså även arbeta med din egen identitet som ledare. Just dessa fem dimensioner är det som vi lyfter fram i vårt ledarskapsprogram.

”Leadership is about making others better as a result of your presence and making sure that impact lasts in your absence.”