Planera för ständig förändring

Förändring är idag normaltillståndet. Alla organisationer måste ständigt utvecklas för att möta de krav som ställs och kunna fungera så optimalt som möjligt i en allt mer komplicerad omvärld. Ändå genomförs ofta organisationsförändringar som ett tidsbegränsat engångsprojekt. xpand vill bidra till att forma hållbara organisationer med en förmåga till långsiktig och kontinuerlig utveckling, väl rustade att möta framtiden.

Därför har xpand utvecklat XOS – ett reflektionsverktyg som hjälper olika slags organisationer att belysa framgångsfaktorer och identifiera vilka områden som behöver stärkas för att man bättre ska kunna hantera de krav och möjligheter som man ställs inför.

Med hjälp av XOS hjälper vi er att kartlägga var ni befinner er. Tillsammans arbetar vi sedan fram en plan för hur ni ska nå era mål, utifrån de behov som identifierats. Genom våra metoder för implementering, uppföljning och utvärdering säkerställer vi att er organisation också når dit ni vill.

”The best way to predict the future is to create it.”