Hitta din livsväg!

Att planera sitt liv har blivit allt svårare. Idag arbetar fler och fler människor allt längre upp i ålder och många byter yrkesbana flera gånger under sin karriär. Den som redan är etablerad i sitt yrke tvingas också ständigt anpassa sig till förändrade förutsättningar. Hela tiden behöver man lära på nytt och vara beredd på att ändra riktning, och samtidigt hitta ett sätt att leva som är långsiktigt hållbart.

Genom vårt koncept Creative Life Planning erbjuds du en verktygslåda som ger dig redskap att hitta din livsväg och fatta reflekterade och välavvägda beslut utifrån den unika person du är.

„Att leva är att välja. Men för att välja väl måste du veta vem du är, vad du står för, vart du vill och varför du vill komma dit.“ (Kofi Annan)

Bygg upp din resiliens!

I ett samhälle som blivit allt mer komplext, med ständiga förändringar i ett accelererande tempo, drabbas idag många människor av utbrändhet och olika stressrelaterade sjukdomar. Som individer behöver vi därför utveckla vår förmåga att på ett sunt sätt hantera de utmaningar som vi ställs inför.

xpand har utvecklat ett program, som tar sin utgångspunkt i Aaron Antonovskys forskning kring salutogenes (vad som främjar hälsa), för att hjälpa individer att stärka sin personliga resiliens.

„Resiliens är förmågan hos en person att hantera överraskningar, förändringar och oväntade motgångar på ett sunt sätt.“