Future Fit Organisatie

De zomerluwte is voorbij en we zijn met elkaar alweer goed bezig. In deze blog wil ik je graag meenemen op een ontdekkingsreis naar de “Future Fit Organisatie”. In deze VUCA tijd waar de markt en de samenleving onberekenbaar geworden zijn, worden we uitgedaagd om onze organisaties zo vorm te geven dat we, ongeacht de turbulentie om ons heen (en misschien ook wel binnen onze organisatie), gezond doorgroeien.

Onderstaand enkele tips vanuit de meest actuele onderzoeken en best practice organisaties die wij als xpand tegenkomen:

1. Meester complexiteit.

  • Omdat we zo ongelooflijk veel informatie ter beschikking hebben, zien we vaak door de bomen het bos niet meer. Daarnaast weten we ook niet meer zo duidelijk fake-news te onderscheiden van real-news. Om de complexiteit te meesteren heb je de vaardigheid nodig om complexiteit tot begrijpelijke eenvoud te reduceren, zonder daarbij de complexiteit van de realiteit geweld aan te doen (Albert Einstein). Hiervoor heb je een divers team van leidinggevenden en experts nodig, die samen kunnen denken om zo de patronen van al die informatie te ontdekken die voor jouw organisatie belangrijk zijn.

2. Bouw een leiderschapsteam op met vrouwen en mannen die elkaar aanvullen in hun competenties.

  • Om juist deze complexiteit van de markt goed te doorgronden heb je zowel de complexiteit-kracht van vrouwen als ook de simplificatie-kracht van mannen nodig. Dit werkt alleen als vrouwen en mannen gelijkwaardig en met een wederzijds respect samenwerken.

3. Onderbouw agiliteit met genoeg veerkracht.

  • Iedereen wil agile zijn, wendbaar en makkelijk in het aanpassen aan alle nieuwe uitdagingen. Maar je kunt niet voorbij gaan aan de realiteit dat elke verandering energie en pijn kost. En veel verandering dus veel energie en veel pijn. Daarom is het voor elke organisatie, elk bedrijf, elke school en elk ziekenhuis noodzakelijk om veerkracht op te bouwen. Veerkracht voor alle leidinggevenden, voor alle medewerkers, voor het systeem zelf. Want met een veerkrachtige organisatie kun je ook de emotionele bereidheid opbrengen om steeds opnieuw uitdagingen en veranderingen aan te gaan.

4. Bouw cross-generational teams

  • Uiteraard hebben we de millennials nodig en doen we er alles aan om hen te winnen, te integreren en te behouden. Maar daarnaast is het juist belangrijk de verschillende leeftijdsgroepen optimaal met elkaar te laten samenwerken. De Millennials (15/35), Generatie x (35/55) en de Babyboomers (55/75). Elke leeftijdsgroep heeft zijn unieke specialiteiten. Alleen die organisaties die gebruik maken van álle leeftijdsgroepen kunnen de complexiteit en de uitdagingen van een VUCA markt beantwoorden.

Paul Donders