Inspiration – Motivation – Vision

Het is onze passie om mensen en organisaties te ondersteunen in het realiseren van hun unieke roeping. xpand heeft een veelvoud aan betekenissen: vooruitgaan, groeien, rijpen, horizon verbreden, kennis verspreiden en ook kwaliteit en kwantiteit vergroten.
Zo helpen wij mensen en organisaties om zich te ontwikkelen, over de eigen grenzen heen te kijken en vooruit te komen, te groeien. Wij werken intensief samen met mensen om hun bestemming te ontdekken, hun talent te ontwikkelen en hun opdracht te vervullen. Met individuen, teams en organisaties ontwikkelen we creatieve en effectieve strategieën om het leven en het werk zinvol vorm te geven.

vuurtoren

Geschiedenis

Meer dan 30 jaar geleden besloten Paul Donders en Ingo Maxeiner hun talenten en passie te combineren: Excellente managementtraining en coaching verbinden met zinvolle inhoud. Hun visie werd mensen en organisaties stimuleren om op een menswaardige en tegelijkertijd resultaatgerichte manier leiding te geven.
In 1987 werd Power Management Team opgericht, waarna het vanaf 2005 verder ging onder de naam xpand. Tot 1998 groeide xpand met name in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. In 1998 is xpand Nederland gestart. Op dit moment staan u in Nederland 15 professionals ter beschikking als trainer, coach en consultant.

xpand International

Internationaal bestaat xpand uit ruim 100 professionals, werkzaam in 9 Europese landen. Deze zijn verankerd in hun eigen cultuur en nationaliteit en tegelijkertijd uitermate goed in staat om over alle grenzen heen samen te werken om u als klant optimaal te ondersteunen.

In 2012 zijn we als xpand met onze eerste training-, coaching- en advieswerkzaamheden gestart in Zuid-Afrika. Tijdens de opbouwfase van twee jaar zijn we door verschillende partners uit zowel de zakelijke als ook de non-profit wereld zeer goed ontvangen. Daarom hebben we in 2014 besloten om een zelfstandig xpand kantoor te openen in Zuid Afrika. Op dit moment wordt vanuit Nederland een team van professionals opgeleid door Paul Donders en Janny Budding. Zij zijn daar met regelmaat, om samen met collega’s voor verschillende organisaties te werken.

We kijken graag vooruit, over grenzen heen, geïnspireerd en verwachtingsvol naar een uitdagende toekomst. We zien het als een groot voorrecht om u te mogen ondersteunen in de ontwikkeling van uw visie, strategie, passie en de groei van uw medewerkers en organisatie.

7 waarden van xpand

Binnen xpand staan er 7 kernwaarden centraal. Deze vormen een fundament in ons werk en dienstverlening en komen tot uiting in onze focus en kwaliteit.

1. Cultuur van waardering

We gaan uit van de waardigheid van elk individu. Daarmee bouwen wij actief mee aan een cultuur van waardering en respect ten opzichte van onszelf, anderen, organisaties, volken en hun culturen.

2. Dienend leiderschap

We dienen mensen en organisaties zodat zij hun waardigheid en bestemming kunnen vinden en vervullen. We dienen en beschermen het leven in al zijn variëteiten door het stimuleren van gezonde mensen, gezonde relaties, gezonde organisaties en een gezonde omgeving.

3.Duurzame relaties

We geloven dat een gezond leven, een gezonde organisatie en een gezonde samenleving alleen kunnen ontwikkelen wanneer er een goede balans is tussen individualiteit en gemeenschap. We zijn bruggenbouwers. We zoeken altijd naar mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden en te ondersteunen in het proces van synergie.

4. Ethische intelligentie

Wij leven en werken vanuit ethische standaards, die ons inspireren de waardigheid van ieder mens te achten en te bewaren. Wij ondersteunen onze klanten in het integreren van hun identiteit, ethiek, missie en strategische keuzes.

5. Zelfverantwoordelijkheid en persoonlijke ontwikkeling

We moedigen mensen aan om te zoeken naar ieders individuele waardigheid en bestemming en de vervulling hiervan. We bevorderen de zelfverantwoordelijkheid in dit proces. Vrijheid en verantwoordelijkheid zien wij dan ook als 2 kanten van dezelfde medaille. Het één kan niet gezond functioneren zonder het ander.

6. Creativiteit, ondernemerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid

We moedigen mensen en organisaties aan hun creatief potentieel te ontdekken en te ontwikkelen en daarmee duurzame oplossingen aan te reiken voor de wereld om hen heen. We dagen ieder mens uit om zelfleiderschap en ondernemerschap te ontwikkelen en stimuleren het creëren of vernieuwen van producten, diensten of organisaties die hun klanten dienen. We doen mee met een beweging van mensen en organisaties die actief willen investeren in een betere en gezondere samenleving.

7. Kwaliteit, processen en meesterschap

We geloven in de verantwoordelijkheid om kwaliteit te leveren in alles wat we doen. Met de kwaliteit van ons dagelijks werk geven we uitdrukking aan het respect voor allen waar we voor werken. We ontwerpen onze diensten vanuit intelligente, begrijpelijke en logische processen. We doen dit om u te helpen, zodat u onze modellen ook zonder hulp kunt inzetten en uzelf in uw professionaliteit kunt ontwikkelen.

FACEBOOK

xpand Nederland

Volg ons op Facebook en blijf op de hoogte van onze laatste ontwikkelingen!

HOME