Drie waardevolle supporters

Het is zinvol enkele modellen van mentoren te benoemen: van weinig tot een hoge mate van tijdsinvestering.

De voorbeeld-mentor

Dit zijn meesters die ik kan bestuderen zonder met hen in contact te komen.

Ik kan hun meesterwerken bestuderen. Boeken lezen over hen of door henzelf geschreven. Films over hun leven bekijken. Steden en plekken bezoeken waar zij geleefd en gewerkt hebben. Marc Chagall is voor mij een voorbeeldkunstenaar die zijn hele leven (95 jaar) ondanks een enorme hoeveelheid tegenslagen en discriminatie (hij was een Joods kunstenaar) steeds weer zichzelf heeft uitgevonden en een enorm aantal inspirerende kunstwerken heeft gecreëerd. Ik bezoek plekken waar zijn kunst zichtbaar is. Ik lees boeken over zijn leven. Ik geniet van de serie Marc Chagall van Jeroen Krabbé. En blijf dus leren van Marc Chagall als voorbeeld. Zo heb ik voor mijzelf vijftien fantastische voorbeelden ontdekt, van wie ik steeds weer opnieuw dingen leer voor mijn eigen reis naar meesterschap.

De raadgever-mentor

Hier beschrijven we de typische mentorrol.

 • De raadgever-mentor is rijper en vakvolwassener dan de mentee.
 • De mentor is serieus geïnteresseerd om andere mensen te ondersteunen in hun unieke talentenpakket.
 • De mentor kan empathisch en analytisch luisteren, stelt motiverende en uitdagende vragen en creëert een sfeer van vertrouwen en respect.
 • De mentor investeert 2 tot 4 gesprekken van elk 1 tot 2 uur per jaar. Daardoor ontstaat er een ritme waardoor de mentee in een haalbaar groeiproces komt.
 • Deze mentorrelatie duurt in de regel tussen de 2 en 4 jaar. Meestal ontdekken de mentor en de mentee na 2 of 3 jaar samengewerkt te hebben, dat het leerproces afgerond kan worden. Dan is het ook goed dat samen af te sluiten en kan de mentee een andere mentor zoeken.

De coachmentor

Dit is de intensiefste vorm van mentoring.

 • Hier neemt de coachmentor nog meer de rol van een persoonlijke trainer in.
 • De intensiviteit ligt tussen de 1 of 2 keer per maand. De gesprekken zijn in de regel tussen 45 en 90 minuten lang.
 • Er is een duidelijke afspraak over de doelstellingen van het trainingstraject. De verwachtingen van de mentee en de coach zijn duidelijk beschreven en naar elkaar toe uitgesproken.
 • In de regel ligt de focus van het coachingsproces op het specifiek opbouwen van competenties of attitudes. En daarmee is het coachingsproces ook prestatiegericht.
 • In de meeste gevallen betaalt de mentee (of de firma waar de mentee werkt) de coach voor zijn service.
 • Een professioneel coachingsproces omvat in de regel 6 tot 12 maanden. Tussentijds wordt ook goed geëvalueerd of het de gewenste kant op gaat.

In het boek Het Element beschrijft Ken Robinson hoe hij ruim 200 meesters in hun vak heeft onderzocht. Al die 200 meesters (uit heel uiteenlopende vakgebieden: van Mozart tot Bill Gates) hadden 5 elementen in hun carrière die ze allemaal gebruikt hebben op hun weg naar meesterschap:

 1. Talenten: zij waren zich bewust van hun talenten en concentreerden zich erop deze verder te ontwikkelen.
 2. Passie: zij waren allemaal gedreven door een passie voor hun vak en konden daardoor hun passie met hun talenten verbinden.
 3. Training: ze hebben allemaal ruim 10.000 uur getraind door hun talenten met passie in te zetten. Maar ook door steeds weer nieuwe uitdagingen aan te gaan.
 4. Mentoren: elk van de 200 meesters had gedurende zijn of haar loopbaan meerdere mentoren en coaches die hen voortdurend uitdaagden te blijven groeien.
 5. Tribes: gedurende verschillende fases van hun ontwikkeling waren ze allemaal lid van een tribe, een groepje van vakcollega’s.

Valt het je op dat we op alle 5 van deze elementen een specifieke nadruk leggen in ons meesterschap 4.0 proces? En dat is natuurlijk niet toevallig. We kunnen ondertussen terugkijken op een superspannende geschiedenis van meesterschap over de afgelopen 2500 jaar. En daarin zijn steeds weer dezelfde lessen en wijsheden die naar boven komen drijven.

Voor jou, vandaag, de vraag: welke mentoren zou ik kunnen ontdekken en eventueel contacteren om voor mij voor een bepaalde tijd een voorbeeld, raadgever of coach te zijn? Schrijf eens wat namen op en beschrijf dan specifiek wat je van hen zou willen leren. En ook hoe vaak je met hen in gesprek zou willen gaan.

Een boek dat ook erg behulpzaam is, is Creatieve Levensplanning 3.0. (€ 18,90) Bestel het eenvoudig hier o.v.v. blog MS 14 en we sturen het portovrij naar je op.

Hartelijke groet,

Paul Donders

2022-06-14T13:42:53+02:00