Det finnes mange verktøy for å analysere og forstå situasjoner, men hvor godt de fungerer avhenger stort sett av brukeren. Her gir Johannes Huger en enkel innføring i bruken av XOS – xpand operating system.

Det er ofte krevende å holde oversikten på alle områder i en bedrift eller organisasjon, særlig når den vokser. XOS er et verktøy som hjelper deg som leder å få oversikt og gjøre en evaluering av alle de syv viktigste områdene for å ha en robust virksomhet. Ved å gå inn på hvert av de syv områdene –

  • kultur/visjon,
  • lederskap,
  • kundefokus,
  • strategi/innovasjon,
  • organisasjon/prosess
  • personell og HR
  • resultat og økonomi

får du et godt startpunkt for hvor fokus trenger å være for videre utvikling.