Video blogg2016-12-15T23:13:59+01:00

Fungerer teamet ditt?

Team – drøm eller mareritt? De fleste har sikkert opplevd begge deler. Å være del av en gruppe eller et team som fungerer, gir masse energi, overskudd og dere får til mer enn dere hadde forestilt dere iladf7x. Eller – teamet fungerer overhodet ikke, du blir motløs og du selv eller kanskje noen av de andre blir syke av samarbeidet. Resultatene er dårlige, og ingenting fungerer. Hva er det som gjør disse forskjellene?

I denne korte videoen tar Johannes Hüger for seg noen av kjennetegnene ved gode og dårlige team, og gir noen enkle tanker rundt temaet.

Praktisk bruk av XOS

Det finnes mange verktøy for å analysere og forstå situasjoner, men hvor godt de fungerer avhenger stort sett av brukeren. Her gir Johannes Huger en enkel innføring i bruken av XOS – xpand operating system.

Det er ofte krevende å holde oversikten på alle områder i en bedrift eller organisasjon, særlig når den vokser. XOS er et verktøy som hjelper deg som leder å få oversikt og gjøre en evaluering av alle de syv viktigste områdene for å ha en robust virksomhet. Ved å gå inn på hvert av de syv områdene –

  • kultur/visjon,
  • lederskap,
  • kundefokus,
  • strategi/innovasjon,
  • organisasjon/prosess
  • personell og HR
  • resultat og økonomi

får du et godt startpunkt for hvor fokus trenger å være for videre utvikling.

XOS – gode verktøy gir resultater

Bli kjent med XOS – Xpand Operating System. Johannes Huger er en av lederne av xpand internasjonalt, og gir her en enkel innføring i tanken bak og hvorfor vi har utviklet dette verktøyet.

Mange grundere – og daglige ledere – er spesialister og svært dyktige innen sine fagfelt. Men når virksomheten vokser, øker kompleksiteten, samtidig som omgivelsene kanskje endres i tillegg. Da opplever mange det som krevende å holde fokus på alle de ulike områdene vi hører og vet er viktige. Her kommer xos inn og hjelper ledere og medarbeidere å ta «tempen» på virksomheten. Med en god analyse finner du ut hvilke områder som fungerer godt og kan bygges videre på, og hvilke svakheter som må rettes opp for ikke å snuble.

Presentasjon av Arnstein Moy

Vinteren 2016 ble Arnstein Moy med som konsulent og partner i xpand Norge. Han begynte «på gulvet» som elektrikerlæring, og har blitt gitt stadig ny tillitt både som tillitsvalgt, i styrer og på ledernivå. De siste årene har han vært sentral i store forretningsutviklinger på Sørlandet og med nordiske ambisjoner.

Som en del av dette arbeidet har Arnstein også vært med i gjennomføringen av store fusjonsprosesser samt utvikling og implementering av kommunikasjons- og markedsstrategier og selskapers verdiplattform.

Arnstein er sentral i utviklingen av LOI mentorprogrammet for unge ledere.

Presentasjon av Alf Birger Eikaas

Alf Birger Eikaas er mangeårig partner og konsulent i xpand Norge AS.

Utdanningen favner både økonomi, personalutvikling og ledelse. Som leder har han erfaring fra detaljhandel, frivillige organisasjoner, utdanningssektoren og teknisk rådgivning. Her forteller han litt om seg selv.

 

Presentasjon av Øivind Augland

Øivind Augland er en av grunnleggerne av xpand Norge og daglig leder.

Han er utdannet prest og har arbeidet som pastor. De siste årene har han vært mye involvert i en rekke ulike organisasjonen både i næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling. Her forteller han litt om seg selv.

Abonner på vårt nyhetsbrev

* indikerer påkrevd