Personlig utvikling

Vi hjelper deg til å ta Neste Steg.

Som mennesker trenger vi å bli utfordret i våre tankemønstre og atferd for å vokse. Det er bare slik vi kan flytte grenser og finne nye muligheter.

Vi i Xpand ønsker å hjelpe ledere, medarbeidere og enkeltpersoner til først å finne sine unike ferdigheter, deretter utvikle og bruke dem effektivt. Å vokse i selvbevissthet og ansvarlighet gjør oss i stand til å forstå nå-situasjonen og utnytte mulighetene i fremtiden.

Gjennom våre prosesser holder vi opp et «speil» så du kan se deg selv, og hjelper deg med å ta gode valg og prioriteringer. Vi ønsker å utvikle mennesker som tåler hverdagens utfordringer og oppnår resultater over tid. Mennesker som finner en god balanse i livet gir sitt beste både i yrkesliv og privatliv.

Verktøyene brukes i karriereveiledning og personlig coaching.

XPAND NORGE

Ta gjerne kontakt: Tlf. +47 950 422 60 post@xpand.no Xpand Norge Epleveien 26 4635 Kristiansand