Bli kjent med XOS – Xpand Operating System. Johannes Huger er en av lederne av xpand internasjonalt, og gir her en enkel innføring i tanken bak og hvorfor vi har utviklet dette verktøyet.

Mange grundere – og daglige ledere – er spesialister og svært dyktige innen sine fagfelt. Men når virksomheten vokser, øker kompleksiteten, samtidig som omgivelsene kanskje endres i tillegg. Da opplever mange det som krevende å holde fokus på alle de ulike områdene vi hører og vet er viktige. Her kommer xos inn og hjelper ledere og medarbeidere å ta «tempen» på virksomheten. Med en god analyse finner du ut hvilke områder som fungerer godt og kan bygges videre på, og hvilke svakheter som må rettes opp for ikke å snuble.