Øivind Augland er en av grunnleggerne av xpand Norge og daglig leder.

Han er utdannet prest og har arbeidet som pastor. De siste årene har han vært mye involvert i en rekke ulike organisasjonen både i næringsliv, offentlig sektor og frivillig sektor med leder-, medarbeider- og organisasjonsutvikling. Her forteller han litt om seg selv.