Verden i dag blir mer og mer kompleks og turbulent. Selv om vi lever i en rolig krok på denne jorda, påvirkes vi stadig oftere direkte av hva som skjer i verden for øvrig. Fallende oljepriser, økende migrasjon, større økonomiske forskjeller både internt i land, mellom regioner og verdensdeler – det er ingenting som tyder på roligere tider med det første.

Både for å fungere godt selv og for å forebygge store, negative samfunnsomveltninger, er vi avhengige av sunne og friske enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og institusjoner som tar gode valg og beslutninger. I møte med nye utfordringer kan vi ikke handle ut fra frykt eller drømme oss tilbake til tidligere tider, men må komme opp med innovative løsninger og gode ideer som bygger resiliente og sunne individer, organisasjoner og samfunn.

Vi i xpand ønsker å bidra i denne utviklingen. Det gjør vi gjennom prosesser og verktøy som legger vekt på
– Et sunt indre liv
– En sunn livsstil
– Sunne team
– Sunne organisasjoner

Ledere som lykkes med å utvikle disse fire områdene i eget og andres liv, og i omgivelsene rundt seg, vil forme samfunnet i en positiv retning i årene fremover.