Aasmund Erlandsen
Managing Partner
 

Aasmund er Managing Partner av Xpand Norge AS. Han har utdannelse som petroleumsingeniør med mastergrad i ledelse. Med hovedsakelig bakgrunn fra olje- og gassindustrien har Aasmund hatt lederroller i store og små norske og internasjonale selskaper, så vel oppstartsselskaper som veletablerte. Gjennom flere år har han ledet og vært involvert i virksomheter i land som Storbritannia, USA, Kina og Mosambik. Han besitter flere styreverv og satt blant annet i noen år i styret i Norges Rederiforbund. Han er aktiv i kirke og samfunnsliv og sammen med sin kone er han ansvarlig for støtte til drift av et barnehjem i Sør-Afrika de var med og startet i 2004.
Hans største tilfredsstillelse er å se at han har evnet å hjelpe fram ledere på forskjellige nivå til å hente ut sitt potensial til beste for dem selv og de bedriftene og organisasjonene de er med og leder.

Kontakt

aasmund@xpand.no
(+47) 930 30 891